fbpx

Central Information (KID)

Solar 1

Central Information (KID)

Betegnelsen PRIIP dækker over sammensatte forsikrings- og investeringsprodukter til detailkunder.

For den type produkter er der krav om, der skal være udarbejdet et dokument med grundlæggende oplysninger omkring produktet. Dokumentet benævnes KID og står for Key Information Document. Det kan sammenlignes med Central Investorinformation, som har til formål at hjælpe investorer med at forstå, hvordan et investeringsprodukt fungerer, og at gøre det muligt at sammenligne et produkt med andre tilsvarende investeringsprodukter. Dog er der lidt flere detaljer og informationer i KID, da produkterne typisk er mere komplekse.

Hvis du investerer i Selected Alternatives A/S, er vi forpligtet til at kunne vise og/eller udlevere et sådan dokument til dig.

Det vil være en naturlig del af vores information til dig under et rådgivningsmøde, at vi viser dig den og gennemgår den sammen med dig.

Download vores dokument med central information (KID) her.