fbpx

Risikoprofil

risikoprofil

Risikoprofil

I Selected Alternatives har vi en klar strategi og et klart investeringsmål.
Vi vil levere et stabilt årligt afkast på 6 – 8 % til vores investorer, efter alle omkostninger og skat i selskabet.
Du kan herunder se historiske afkast i Selected Alternatives.

Selected Alternatives afkast 2019 og 2020

Stabilitet
Ved investering i aktier påtager man sig en risiko og betalingen for at tage denne risiko er det afkast man får. Investeringer i aktier kan svinge meget i værdi på både kort og lang sigt. Når der investeres i alternativer, får man et mere stabilt afkast uden de samme udsving undervejs. Uanset om økonomien går op eller ned, skinner solen og vinden blæser og dermed genereres indtjening fra solceller og vindmøller – Helt uafhængigt af den aktuelle økonomiske situation. Tilføjer du alternativer til din portefølje reduceres risikoen og afkastet forøges.

Risikofaktorer
Når du investerer, er der en klar sammenhæng mellem den risiko, du er villig til at påtage dig og det afkast, du kan forvente af din investering. Derfor anbefaler vi, at du kontakter os og får udarbejdet en risikoprofil, inden du investerer i Selected Alternatives.
Herunder kan du læse beskrivelser, om de væsentligste typer af risici:

  • Likviditetsrisiko.
  • Markedsrisiko ift. værdien af de underliggende aktiver.
  • Risiko forbundet med projekternes indtjening.
  • Risiko forbundet med produktionsapparatet.
  • Renterisiko.
  • Politisk risiko.
  • Kreditrisiko.
  • Valutarisiko.