fbpx

Skat

værdatvide

Skat

Selskabet er som udgangspunkt skattepligtig i Danmark og beskattes af sine indtægter med almindelig selskabsskat på 22 %. 

Som dansk, personlig investor vil du blive beskattet af avancen ved salg af aktier i selskabet med op til 42 %. Danske personlige aktionærer, som investerer i selskabet via deres pensionsopsparing, vil løbende blive lagerbeskattet af investeringen i selskabet med 15,3 %. Danske selskaber, der ejer under 10 % af aktiekapitalen i selskabet, beskattes med 15,4 % af udbytter fra selskabet.

Selected Alternatives A/S yder ikke rådgivning omkring skattemæssige forhold ved investering i aktier i selskabet og investor rådes til at søge professionel rådgivning herom.