fbpx

Strategi

værdatvide

Strategi

Gennem investering i Selected Alternatives A/S kan du placere dele af din formue langsigtet i illikvide alternative investeringer. Den langsigtede afkastforventning, er på 6-8 %, med en risiko der er lavere end investering i aktier.

Selected Alternatives A/S strategi er at investere i aktiver, som ikke påvirkes negativt af de samme markedsbegivenheder, der rammer aktier og obligationer.
Derfor forventes værdien af dine investeringer ikke at svinge i værdi i samme takt som traditionelle aktivklasser.

En investering i Selected Alternatives kan forventes at bidrage til et stabilt afkast på din samlede portefølje. Samtidig reduceres risikoen yderligere da vi spreder investeringerne på tværs af de alternative aktivklasser og indenfor den enkelte aktivklasse.

Selected Alternatives investerer primært i aktiver på udviklede markeder. Der investeres på lang sigt kun for egne midler, men der kan dog på kort sigt anvendes midlertidig finansiering. Langsigtet lånefinansiering kan forekomme i de projekter der investeres i, som eksempelvis ved køb af fast ejendom, hvor en del af købesummen finansieres med realkreditbelåning.

Målet er løbende at geninvestere hovedparten af de udbytter der modtages fra gennemførte investeringer.

Sammen med kapitalindskud fra nye investorer vil vi anvende udbytterne til at udvide porteføljen med nye investeringer. Udgangspunktet for alle investeringer i Selected Alternatives er, at de langsigtet giver en forretning af den investerede kapital på 6 % – 8 % om året, modsvarende vores overordnede afkastmålsætning.

Vi kan blandt andet investere i følgende aktivklasser:

Sol

Sol

Vind

Vind

Ejendomme2

Ejendomme

Skov

Skov

Sol

Sol

Vind

Vind

Ejendomme2

Ejendomme

Skov

Skov