Prøv afkastberegner

×

Investeringsprojekter

Selected Alternatives fond

Selected RegEnergy

Afkastberegner

Om Selected Alternatives

Vores tilgang

Events

Nyheder

Viden

Team

Kontakt

Selected Group

Selected Advice

Selected logo

Beregn dit afkast

Indtast de beløb du har investeret i aktier, obligationer, alternativer og kontanter, og se hvor stort et afkast du kan forvente over de næste 10 år med investeringsberegneren.

Investering i Selected Alternatives starter fra 1.000.000 kr.

Udfyld din information nedenfor

Udfyld investeringsberegneren og se dit resultat med det samme

Se hvordan din portefølje kan udvikle sig

1. Indtast din nuværende beholdning
Kontanter
Kr.
Aktier
Kr.
Obligationer
Kr.
Alternativer
Kr.
Samlet beholdning
0 Kr.
2. Tilføj andel af alternativer og se resultatet herunder

Vælg den andel af kontanter, obligationer og aktier der skal erstattes af Selected Alternatives fond

Selected Alternatives andel
0 Kr. // 0%
Prøv afkastberegneren med det samme

Indtast dine informationer og bliv ført direkte til afkastberegneren

Phone

Fordeling
Nuværende porteføljePortefølje inkl. Selected Alternatives
 Kontanter Aktier Obligationer Alternativer Selected Alternatives fond
Forventet afkast*
Nuværende portefølje (Risiko: 0%)0 %0 Kr. Portefølje inkl. Selected Alternatives fond (Risiko: 0%)0 %0 Kr. Merafkast0 %0 Kr.

Disclaimer

Afkastberegneren skal ikke ses som investeringsrådgivning men markedsføringsmateriale fra Selected Alternatives. Der er risiko forbundet med investering gennem Selected Alternatives, og vi anbefaler altid investorer at rådføre sig med egne rådgivere.

I forbindelse med potentiel investering gennem Selected Alternatives vil investorer altid få udleveret de lovpligtige dokumenter herunder central investorformation (KID), der nærmere beskriver risikoelementerne i forbindelse med den pågældende investering.

Selected Alternatives Fondens risikoklassificering er 6 ud af 7 iht. KID, som kan findes her: https://selectedalternatives.dk/

Afkastberegnerens forudsætninger er tydeliggjort og forklaret nedenfor.

Afkastberegnerens elementer forklaret

Selected Group bestræber sig på at opdatere Afkastberegneren, når Rådet for Afkastforventninger halvårligt udkommer med nye forventninger. Rådet for Afkastforventningers afkastprognose for en 10-årig horisont er vejledende.

Afkastberegnerens input består af kontanter, obligationer, aktier, alternativer og Selected Alternatives fond.

Kontanter: Rådet for Afkastforventninger har ikke forventninger til kontanter – derfor anvender vi Danske Banks indlånsrente på Flex Invest-fri-depoter jf. https://danskebank.dk/PDF/PRISER-VILKAAR-FAKTAARK/Generelle-vilkaar/Rentetavle-indlaan.pdf Det betyder, at afkastet for kontanter er 0,0%, vi antager efterfølgende at standardafvigelsen er 0,0% og korrelationerne til de andre aktivklasser er 0.

Obligationer: Obligationer er en sammensat aktivklasse, der indeholder Rådet for Afkastforventningers prognose på en 10-årig horisont for 50% stats- og realkreditobligationer, 20% Investment grade obligationer, 15% High-yield obligationer og 15% Emerging markets statsobligationer med tilhørende standardafvigelser og korrelationer. For en portefølje udelukkende bestående af obligationer vil afkastet estimeret være 3,77%.

Aktier: Aktier afspejler Rådet for Afkastforventningers prognose på en 10-årig horisont for Globale aktier (developed markets) med tilhørende standardafvigelse og korrelationer. For en portefølje udelukkende bestående af aktier vil afkastet estimeret være 7,10%.

Alternativer: Alternativer er oftest en blandet aktivklasse. Vi ser dog oftest, at der er tale om Ejendomme, derfor afspejler Alternativer Rådet for Afkastforventningers prognose på en 10-årig horisont for Ejendomme med tilhørende standardafvigelse og korrelationer. For en portefølje udelukkende bestående af ejendomme vil afkastet estimeret være 5,00%.

Selected Alternatives fond: Selected Alternatives fond består af flere underliggende komponenter. Vi antager en 50/50 fordeling fra Rådet for Afkastforventninger ift. Infrastruktur og Ejendomme for standardafvigelserne. Sidstnævntes korrelationer anvendes. For en portefølje udelukkende bestående af Selected Alternatives fond vil afkastet være 7,25%, (da det er det observerede annualiserede afkast siden start).

Få indsigt i om dine investeringer er fordelagtige med afkastberegneren

Afkastberegneren er et værktøj, som kan anvendes til at beregne et forventet afkast på din investeringsportefølje og dine investeringer i aktier, obligationer og alternative investeringer. Samtidig kan du gennem værktøjet få beregnet dit forventede aktieafkast, obligationsafkast og afkast af alternative investeringer, hvis du flytter dele af din kontantbeholdning over i de nævnte investeringsmuligheder herunder Selected Alternatives alternative investeringsfonde.

Værktøjet kan derfor anvendes til at afsøge mulighederne og de forventede resultater ved diversificering af en investeringsportefølje og allokering af kapital til investeringer i aktier, obligationer og alternative investeringer.

Investeringsberegneren inddrager også risici som en faktor ved sammenligning af dit afkast på investeringsaktiverne aktier, obligationer, kontanter og alternative investeringer.

Beregneren kan anvendes af alle, som er interesseret i investeringer i aktier, obligationer og alternative investeringer som ejendomsinvesteringer, solenergi, vindenergi og infrastruktur, samt har interesse for porteføljepleje og allokering af kapital og investeringer i forhold til risici og forventede afkast.

Ønsker du rådgivning angående din investeringsportefølje herunder dine aktieinvesteringer, obligationsinvesteringer eller alternative investeringer, så kan du udfylde formularen foran afkastberegneren, og du vil blive kontaktet af en af vores investeringsrådgivere.

Om Selected Alternatives

kontakt@selectedgroup.dk | +45 88 88 82 06

Vores tilgang

Events

Nyheder

Viden

Team

Information

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Politikker

Finanstilsynet

Investeringsprojekter

Selected Alternatives fond

Selected RegEnergy

Prøv afkastberegner

Kontakt

LinkedIn

Facebook

YouTube

Selected Advice

Selected Group