fbpx This page has moved to https://selectedgroup.dk/selected-alternatives/

Undgå negative renter i banken
– investér i den grønne omstilling

+230 investorer | 7,51 % i årligt afkast siden start | +1,5 mia. kroner investeret

Undgå negative renter i banken
-investér i den grønne omstilling

+230 investorer

7,51 % i årligt afkast siden start

+1,5 mia. kroner investeret

Hvem er Selected Alternatives

Selected Alternatives A/S er et uafhængigt investeringsfællesskab, som giver adgang til en bred portefølje af alternative aktivklasser. Porteføljen er spredt over ejendomme, solenergi, vindenergi og grøn infrastruktur. Vi investerer i driftsbaserede alternativer, som løbende genererer et udbytte. På den måde får du spredning til flere aktivklasser, i stedet for at have hele din risiko i ét projekt. Dermed får du et mere stabilt afkast og reducerer din risiko.

Vores portefølje

Solenergi

+80 parker

Vindenergi

+ 15 projekter

Ejendomme

+ 250 lejemål

Grøn infrastruktur

+ 15 projekter

Jeg har investeret sammen med Selected Alternatives

-fordi jeg ikke ønsker at betale negative renter i banken
-fordi jeg ikke får afkast på mine obligationer
-fordi jeg gerne vil have et løbende udbytte
-fordi jeg ønsker en investering med lav risiko
-fordi jeg gerne vil investere bæredygtigt

Sådan fungerer det

1.

Før du investerer

Før du investerer, har du mulighed for at finde alle informationer om Selected Alternatives, lige her på vores hjemmeside.

Vi tilbyder dig også et personligt online-intromøde, med en af vores investeringsrådgivere. Det kan du nemt booke øverst på siden. På mødet kan du hurtigt få afklaret dine spørgsmål, og finde ud af om Selected Alternatives kunne være noget for dig.

2.

Når du investerer

Når du vælger Selected Alternatives hjælper din investeringsrådgiver dig med at udfylde vores dokumenter. Vi har en meget enkel tilgang, hvor dokumenter underskrives digitalt via Nem-ID og vi hjælper dig hele vejen igennem.

Herefter overføres tegningsbeløbet til Selected Alternatives investorkonto og der foretages en aktie-emission. Da vi er registreret hos værdipapircentralen, får du automatisk lagt aktierne i dit depot hos dit pengeinstitut.

3.

Efter du har investeret

Efter du har investeret i Selected Alternatives, vil dine værdipapirer befinde sig i dit bankdepot. Du kan herefter i din netbank løbende følge med i hvordan det går. Herudover får du kvartalsrapporter, hvor du kan læse de seneste nyheder om projekterne.

Hvert år inviteres du til generalforsamling, efter generalforsamlingen udbetales investorernes årlige udbytte.

Vores proces

Screening af markedet

Vi screener konstant markedet efter de bedste investeringsmuligheder.
Vi screener efter projekter af høj kvalitet og som kan tilbyde et tilfredsstillende afkast med løbende udbytte.
Samtidig spreder projekterne porteføljen yderligere og sænker dermed den samlede risiko.

Vi har et professionelt netværk af erfarne specialister indenfor hver aktivklasse.
Disse præsenterer løbende de mest attraktive muligheder og projekter for vores investeringskomité.

Analyse & Due Dilligence

Når vi finder en attraktiv investeringsmulighed, foretager vi en dybdegående analyse.
Vi vurderer mange forudsætninger, herunder indtjeningspotentialet, pris, risiko, finansiering m.fl..

På baggrund af dette, vurderer vi projektets potentiale og løbende drift.
Der er i denne fase stor fokus relevante risici.
Hvis forudsætningerne vurderes attraktive, gennemgår vi en teknisk og juridisk due dilligence af projektet og afholder møder med projektudbyderen, hvor organisation, erfaring og kompetencer afklares.

Forhandling og stordrift

I sidste fase går vi ind i en forhandling af vilkår på projektet.
Da vi har hundreder af investorer i ryggen, står vi stærkt i en forhandling. Vi opnår vilkår der er bedre end hvis den enkelte investor forsøgte at forhandle selv. Dermed opnår du stordriftsfordele ved en investering igennem Selected Alternatives.

Når betingelserne er forhandlet, udarbejdes en skriftlig indstilling hvor alle forhold fra analysen og due dilligence præsenteres til bestyrelsen i Selected Alternatives A/S. Herefter godkender bestyrelsen projektet.

Ofte stillede spørgsmål

Se nedenfor

Tegningsprovisionen er 0%, der er dog engangsomkostning på 1.500 DKK når vi udsteder aktier til dig. Herudover er der en gennemsnitlig årlig omkostning på 1,40% til udvælgelse, analyse og monitorering af projekterne. Du kan se flere detaljer under Central Investorinformation dokumentet (KID).

Vores mål er at skabe et afkast mellem 6-8 % p.a. efter skat og alle omkostninger. Siden start har det årlige afkast været på 7,51 % p.a.

Vi har opbygget en bred og veldiversificeret portefølje. Vi ønsker en lav risiko, da vores kunder ser porteføljen som et alternativ til obligationer. Derfor investerer vi i flere aktivklasser, som solenergi, vindenergi, grøn infrastruktur og ejendomme. Indenfor hver aktiv klasse investerer vi i flere projekter, igen for at sænke risikoen. Vi har investeret i mere end 250 lejemål, over 80 solcelleparker og mere end 15 projekter indenfor vindenergi og grøn infrastruktur.

Alternativer er ikke kun interessante pga. et stabilt og højt afkast. Vores portefølje er nemlig også bæredygtig og bidrager dermed til den grønne omstilling.

Vores portefølje af grøn infrastruktur genererer grøn strøm til mere end 34.000 husstande årligt og reducerer CO2 udslip for mere end 1.100.000 tons årligt.

Vi tror på, at du kan benytte alternativer som et alternativ til obligationer. Derfor er det vigtigt at der en høj spredning over flere projekter og flere aktivklasser. Derfor investerer vi i flere aktivklasser på engang.

Selected Alternatives er tiltænkt professionelle og semiprofessionelle investorer og derfor skal der minimum investeres 750.000 kr.

Alternativer har mange fordele med høj sikkerhed og et højt forventet afkast. Disse fordele kræver dog at man har en lang tidshorisont for den del der tiltænkes alternativer. Vi anbefaler derfor en tidshorisont på minimum 7 år.

Nej det er vi ikke, tværtimod. Vi laver udvælgelsen, analysen og den løbende overvågning af projekterne. Vi samler hundreder af investorer og har dermed en stor volumen at forhandle med. Dette betyder vi kan få markant bedre priser end den enkelte investor ville kunne gøre selv. Dermed kan vi ses som en indkøbsforening for alternativer.

Selected Alternatives er en aktie der ligger i depotet i dit pengeinstitut. Du har altid mulighed for at sælge aktien til andre investorer. Hvis du ønsker vores hjælp til at finde en køber, aktiverer vi gerne vores store netværk for at hjælpe dig med at finde en køber. Igen anbefaler vi dig, at den del af din portefølje du tiltænker alternativer, har en investeringshorisont på mindst 7 år.

Ja. Selected Alternatives betaler et årligt udbytte. Vi investerer kun i projekter med en løbende drift, som fx husleje eller energiproduktion. Det er vigtigt for vores investorer ikke kun at se deres portefølje vokse i værdi, men også at få udbetalt noget af værdistigningen. Vi tilstræber at udbetale et årligt udbytte på mellem 3-5%.

Det kan du også godt gøre. Der er dog 3 fordele ved at investere sammen med os. For det første laver vi en dybdegående analyse af hvert projekt. Det er din sikkerhed for, at vi kun vælger investeringer, som selv de største professionelle investorer også ville vælge. For det andet spreder du dig over mange projekter og aktivklasser og sænker dermed din risiko. For det tredje er vi et investeringsfællesskab, hvilket gør at vi kan opnå bedre priser end hvis du køber selv. 

Du er altid velkommen til at aftale et intromøde med en af vores certificerede rådgivere. Du er også velkommen til at læse mere under ”information” og under ”vores portefølje” kan du se en video om hvert projekt.

Information

Når man investerer i Alternativer, er det vigtigt at det altid sker indenfor nogle på forhånd fastsatte rammer.
Kun sådan sikres at vore investorer til enhver tid ved hvordan vi arbejder og hvilke risici vi påtager os for at opnå gode stabile langsigtede afkast. Vi har derfor udarbejdet politikker på alle væsentlige områder.

Når der købes og sælges aktier i Selected Alternatives A/S er det helt centralt at både køber og sælger kan stole på værdiansættelsen af de enkelte investeringer. Derfor er der også af bestyrelsen fastlagt en ”Politik for Værdiansættelse” der udstikker retningslinjerne, så du som investor i Selected Alternatives kan investere på et oplyst grundlag og være helt tryg derved.

Download vores politik for værdiansættelse her.

Betegnelsen PRIIP dækker over sammensatte forsikrings- og investeringsprodukter til detailkunder.

For den type produkter er der krav om, der skal være udarbejdet et dokument med grundlæggende oplysninger omkring produktet. Dokumentet benævnes KID og står for Key Information Document. Det kan sammenlignes med Central Investorinformation, som har til formål at hjælpe investorer med at forstå, hvordan et investeringsprodukt fungerer, og at gøre det muligt at sammenligne et produkt med andre tilsvarende investeringsprodukter. Dog er der lidt flere detaljer og informationer i KID, da produkterne typisk er mere komplekse.

Hvis du investerer i Selected Alternatives A/S, er vi forpligtet til at kunne vise og/eller udlevere et sådan dokument til dig.

Det vil være en naturlig del af vores information til dig under et rådgivningsmøde, at vi viser dig den og gennemgår den sammen med dig.

Download vores dokument med central information (KID) her.

Selskabet er som udgangspunkt skattepligtig i Danmark og beskattes af sine indtægter med almindelig selskabsskat på 22 %. 

Som dansk, personlig investor vil du blive beskattet af avancen ved salg af aktier i selskabet med op til 42 %. Danske personlige aktionærer, som investerer i selskabet via deres pensionsopsparing, vil løbende blive lagerbeskattet af investeringen i selskabet med 15,3 %. Danske selskaber, der ejer under 10 % af aktiekapitalen i selskabet, beskattes med 15,4 % af udbytter fra selskabet.

Selected Alternatives A/S yder ikke rådgivning omkring skattemæssige forhold ved investering i aktier i selskabet og investor rådes til at søge professionel rådgivning herom.
Læs mere om beskatning af aktiebesiddelser

Kontakt os

Vil du blive klogere på de muligheder, Selected Alternatives kan give dig som investor?
Så tøv ikke med at skrive eller ringe til os.

Selected Alternatives A/S
Tolbodgade 55B, 3. sal.
1253 København K

Telefon:
+ 45 23 20 01 17

E-mail:
kontakt@selectedalternatives.dk

Få en introduktion

Om mødet:

Få et gratis og uforpligtende videomøde med Selected Alternatives og få en snak om dine muligheder, optimering og afkast. På 15 minutter kommer vi omkring dig, dine behov og hvordan du kan optimere din portefølje mest muligt.

Inden mødet:

Vælg et ledigt tidspunkt der passer dig. Du behøver ikke at forberede noget inden mødet, men det er en fordel hvis du har et overblik dine nuværende investeringer. Vi afholder mødet digitalt og finder ud af, om vi kan hjælpe dig.

Efter mødet:

Du får en konkret optimeringsmulighed og vi tilbyder at hjælpe med at forestå for din optimering af din portefølje.

Ønsker du kontakt nu?

Ring til:
Simon Lander
Head of Business Development
Dir.: +45 60 640 670
Tlf.: +45 23 200 117

Vil du høre mere?

Selected Alternatives logo

Toldbodgade 55b, 3. 1253 København K  l  +45 23 20 01 17  l  kontakt@selectedalternatives.dk
CVR: 39930587  l  FTID-nummer 24495

Besøg os på Linkedin
Besøg os på facebook

Toldbodgade 55b, 3. 1253 København K
kontakt@selectedalternatives.dk
Tlf: +45 23 20 01 17
FTID-nummer: 24495
CVR: 39930587