Prøv afkastberegner

×

Investeringsprojekter

Selected Alternatives fond

Selected RegEnergy

Afkastberegner

Om Selected Alternatives

Vores tilgang

Events

Nyheder

Viden

Team

Kontakt

Selected Group

Selected Advice

Selected logo

Hero

Selected Alternatives fonden

Få adgang til en unik og bred investeringsportefølje af alternative investeringer som solenergi, vindenergi, grøn infrastruktur og ejendomme, som giver stabile afkast og har lav korrelation til aktiemarkedet. Minimumsinvesteringen er 1.000.000 DKK.

Få tilsendt brochure
Få tilsendt en brochure med informationer og nøgletal om dine investeringsmuligheder gennem Selected Alternatives.
Phone

6-8%

Forventet årligt afkast (IRR)

+2,1 milliarder

Værdien af fondens nuværende investeringer

6,6%

Realiseret årligt afkast (IRR) siden lancering i 2019

Årlig indløsning

Investorer har mulighed for årlig indløsning

39%

Akkumuleret afkast (IRR) siden 2019

1.000.000

Minimumsinvestering i DKK

Beskrivelse af Selected Alternatives fonden

Selected Alternatives fonden er en investering i en fond med en bred portefølje af alternative investeringer spredt over ejendomme, solenergi, vindenergi og grøn infrastruktur, som normalt er forbeholdt institutionelle investorer.

Som investor i Selected Alternatives fonden får du et stabilt forventet afkast med løbende udbytter og en lav korrelation til aktiemarkedet. Du får også en stor grad af diversificering gennem fondens forskellige typer af investeringer, som giver stabilitet til enhver investeringsportefølje.

Fonden investerer i driftsbaserede alternativer, der løbende generer overskud og udbytter til investorerne. Investeringerne har ofte en grøn profil som Power-to-X og grønne energiprojekter, som derfor bidrager til den grønne omstilling.

Selected Alternatives fonden giver et forventet årligt afkast (IRR) på 6-8%, og siden lanceringen i 2019 har fonden givet investorerne et gennemsnitligt årligt afkast (IRR) på 6,6%. Minimumsinvesteringen er 1.000.000 DKK.

Et investeringsfællesskab

Selected Alternatives fonden er skabt for at give private investorer de samme muligheder som institutionelle investorer har til at risikojustere deres afkast gennem alternative investeringer. Vi kalder det et investeringsfælleskab, da fonden puljer penge fra private investorer og investerer disse i alternative investeringsprojekter.

Da investorernes midler i Selected Alternatives fond fonden samles i én bred portefølje, kan fonden investere 100 – 200 millioner DKK ad gangen i enkelte projekt. Derfor kvalificerer fonden og dens investorer sig også til at få adgang til de samme unikke projekter og til samme attraktive vilkår som eksempelvis pensionskasserne.

Nyheder

Udvikling i Selected Alternatives fonden

Der sker løbende udviklinger i porteføljen for Selected Alternatives fond, bl.a. når fonden investerer i nye alternative aktiver eller frasælger nuværende investeringer. Læs de seneste nyheder fra fonden her.

Gå til newsroom
Få en gennemgang af dit investeringssetup
Få et uforpligtende og gratis videomøde med Selected Alternatives, hvor vi tager en snak om dine muligheder, optimering og afkast. Vi kommer omkring dig, dine behov og hvordan du kan optimere din portefølje mest muligt.
Phone

Lær mere om projektet

Risiko

Alle investeringer er forbundne med en vis risiko. De væsentligste risikofaktorer i forhold til en investering i Selected Alternatives A/S omfatter blandt andet:

  • Markedsrisiko ift. værdien af de underliggende aktiver
  • Risiko forbundet med projekternes indtjening
  • Risiko forbundet med produktionsapparatet
  • Renterisiko
  • Politisk risiko
  • Kreditrisik
  • Likviditetsrisiko
  • Valutarisiko

Central investorinformation

Central Investorinformation er et dokument med betegnelsen PRIIP KID.

Betegnelsen PRIIP dækker over sammensatte forsikrings- og investeringsprodukter til detailkunder. For den type produkter er der krav om, at der skal være udarbejdet et dokument med grundlæggende oplysninger omkring produktet.

Dokumentet benævnes KID og står for Key Information Document. Det kan sammenlignes med Central Investorinformation, som har til formål at hjælpe investorer med at forstå, hvordan et investeringsprodukt fungerer, og at gøre det muligt at sammenligne et produkt med andre tilsvarende investeringsprodukter. Dog er der lidt flere detaljer og informationer i KID, da produkterne typisk er mere komplekse.

Hvis du investerer i Selected Alternatives A/S, er vi forpligtet til at kunne vise og/eller udlevere et sådant dokument til dig.

Det vil være en naturlig del af vores information til dig under et rådgivningsmøde, at vi viser dig den og gennemgår den sammen med dig.

Du kan finde vores dokument med central investorinformation her:

Dokument med central information (KIID) Selected Alternatives 20240315

Ofte stillede spørgsmål

Hvad har det historiske afkast været?

Fondens mål er at skabe et årligt afkast (IRR) mellem 6-8% efter skat og alle omkostninger. Siden start har det årlige afkast (IRR) været på 6,6% og i perioden er det samlet afkast (IRR) på 39%.

Hvad er en Multi Asset Fund?

En Multi Asset Fund er en type af investeringsfond, der investerer i en række forskellige aktivklasser. Formålet med en Multi Asset Fund er at give dig som investor mulighed for at diversificere din portefølje, og reducere risikoen ved at have investeringer i flere forskellige aktivklasser.

Hvilke typer af risici er der ved Selected Alternatives fond?

En investering i Selected Alternatives fond er ligesom alt andet investering forbundet med risiko. Du kan se mere under fanen ”Risiko” alternativt kan du også tage fat på en af vores rådgivere.

Hvordan kan jeg høre mere om Selected Alternatives fond?

Ønsker du at høre mere om Selected Alternatives fond kan du altid kontakte en af vores rådgivere. Derefter kan I tage en online eller fysisk introduktion, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål.

Hvor ser jeg mine investeringer?

Din investering bliver registret hos Værdipapircentralen, og derefter har du mulighed for at følge din investering i din bank. Derudover vil der løbende bliver sendt opdateringer og kvartalsrapporter ud.

Er det muligt at købe og sælge løbende?

Selected Alternatives A/S aktier kan frit handles. Hvis du ønsker at sælge din aktiepost, har du mulighed for at gøre det selv eller deltage i det årlige exitvindue (med et varsel på 12 mdr.), hvor der er mulighed for indløsning i fonden.

Ønsker du at købe yderligere aktier, kan du tage fat i en af vores rådgivere.

Vi anbefaler, at når man investerer i Selected Alternatives fond skal den del af porteføljen du tiltænker alternativer, have en investeringshorisont på mindst 10 år.

Hvordan finder I projekter?

Inden fonden investerer i nye projekter, foretager vi en grundig due diligence og analyse. Vi har et erfarent team, som aktivt screener markedet for mulige investeringsmuligheder samt en investeringskomité, der skal godkende alle investeringer i fonden.

Hvilke midler kan jeg investere med?

Du har mulighed for at investere med private midler, selskabsmidler og pension. Der gælder særlige regler for pension, kontakt derfor en rådgiver for at høre mere om dette.

Om Selected Alternatives

kontakt@selectedgroup.dk | +45 88 88 82 06

Vores tilgang

Events

Nyheder

Viden

Team

Information

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Politikker

Finanstilsynet

Investeringsprojekter

Selected Alternatives fond

Selected RegEnergy

Prøv afkastberegner

Kontakt

LinkedIn

Facebook

YouTube

Selected Advice

Selected Group