Prøv afkastberegner

×

Investeringsprojekter

Selected Alternatives fond

Selected RegEnergy

Afkastberegner

Om Selected Alternatives

Vores tilgang

Events

Nyheder

Viden

Team

Kontakt

Selected Group

Selected Advice

Selected logo

Grøn investeringsfond med

+15% i forventet afkast (IRR)

Unik investeringsfond, som investerer i cirkulære projekter

Bæredygtig artikel 9 fond screenet efter EU's taksonomiforordning

Minimumsinvestering på 1.000.000 DK

Få tilsendt materiale med det samme
Få tilsendt en brochure med nøgletal og informationer om Selected RegEnergy fonden direkte i din indbakke.
Phone

+15%

Forventet årligt afkast (IRR)

Cirkulært

Genanvendelse af overskudsvarme til lokal fødevareproduktion

Bæredygtig

En grøn fond, som er screenet efter EU's taksonomiforordning

10 år

Investeringshorisont for projektet

1.000.000

Minimumsinvestering i DKK

Kapital

Investér med selskabsmidler, private midler, VSO og pensionsmidler

Beskrivelse af Selected RegEnergy fonden

Selected RegEnergy er en investering i et banebrydende cirkulært koncept baseret på indvinding af overskudsvarme fra store svenske industrivirksomheder, som anvendes til bæredygtig lokal fødevareproduktion.

Som investor i Selected RegEnergy fonden får du et exceptionelt forventet afkast (IRR) på +15% årligt samtidig med, at fonden har en særdeles bæredygtig profil, som lever op til flere af FN's verdensmål.

En væsentlig del af værdiskabelsen kommer fra en cirkulær tilgang, hvor én virksomheds spildprodukt bliver til et værdifuldt input i anden produktion. I et af fondens første projekter anvendes overskudsvarme fra en papirvarefabrik f.eks. til at opvarme drivhuse med tomatproduktion.

Det budgetterede årlige afkast (IRR) over den 10 årige investeringshorisont udgør +15%, og projektet har en minimumsinvestering på 1.000.000 DKK.

Adgangen til rigelig og billig varme for fondens første to investeringsprojekter, Frövi, er sikret via en tyve-årig kontrakt med papirvarevirksomheden, Billerud, som har større produktionsfaciliteter i Frövi. Kontrakten sikrer en årlig varmele­verance på op til 50 GWh p.a. til projektet. 

Varmen aftages til meget lav pris, da den indtil nu blot har været i overskud. Hidtil har papirvirksomheden brugt den lokale elv til at nedkøle vandet fra produktionen, og varmen derfra er ikke blevet brugt til noget. Adgangen til overskudsvarme giver en konkurrencefordel for projektets opera­tører, og det er med til at sikre investorer­nes forventede høje afkast.

CIRKULÆR ØKONOMI

Baseret på bæredygtig fødevareproduktion ved anvendelse af varme fra en af Nordens største papirvare­producenter, der ligger få hundrede meter fra projektgrunden.

POLITISK VELVILJE

Alle nødvendige bygge­- til­ladelser er indhentet, og der er meget stor politisk velvilje over for projektet pga. de mange nye arbejds­pladser og ønsket om at øge andelen af lokalt producerede fødevarer i Sverige.

EKSPERTISE

Projektet etableres i samarbejde med nogle af verdens førende eksperter inden for varme­indvinding og –styring til industrielt brug. Disse har stor erfaring fra tidligere projekter.

DRIFTSIKKERHED

Den daglige drift er kontraktuelt sikret med ledende fødevareproducenter, der selv afholder store startomkostninger i forbindelse med etableringen og dermed har væsentlige incitamenter til at forblive tilknyttet som langsigtede operatører.

IMPACT

Adgang til 50 GWh spildvarme hvert år skaber en stor konkurrencemæssig fordel i forhold til importerede fødevarer og sikrer et positivt bidrag til det globale klimaregnskab.

LOKALT

Afsætningen sker lokalt i Sverige, hvor der er stor og stigende efterspørgsel på friske fødevarer, der er produceret lokalt og med minimal anvendelse af sprøjtemidler.

Seneste nyt om RegEnergy

Udvikling i RegEnergy-fonden

Der sker løbende udviklinger i RegEnergy projektet, som du kan følge med i her på siden. Læs de seneste nyheder fra fonden her.

Gå til newsroom
Få en gennemgang af dit investeringssetup
Få et uforpligtende og gratis videomøde med Selected Alternatives, hvor vi tager en snak om dine muligheder, optimering og afkast. Vi kommer omkring dig, dine behov og hvordan du kan optimere din portefølje mest muligt.
Phone

Lær mere om projektet

Risiko

Risikoen i fondens første projekter knytter sig primært til de typiske risici for udvikling af infrastrukturprojekter, den forventede værdi af projekterne ved salg, og det at sikre de rette samarbejdspartnere. Ud over disse risikofaktorer er der også risici forbundet med eventuelle udsving i afsætningspriserne på produktionen. 

Udviklingen af energiinfrastruktur er en langvarig og kompleks proces, hvor der kan opstå uforudsete hændelser og forsinkelser i projekterne. Der er tale om et udviklingsprojekt, vil der kunne forekomme uventede forsinkelser, og prisstigninger på byggematerialer. Dog har fondens ledende medarbejdere lang erfaring med denne type af projekter, hvilket mindsker risikoen for forsinkelser og højere omkostninger, selvom disse kan have indflydelse på fondens rentabilitet. 

Det høje forventede afkast i denne fond er netop udtryk for, at fondens projekter endnu ikke er i drift, og at investorerne altså påtager sig en risiko i udviklings- og opførelsesfasen. Denne risiko er dog mitigeret af en fuldt dækkende entreprenøraftale hvor langt de fleste byggeomkostninger er kontraktuelt fastlagt. 

Værdiansættelsen af aktiverne i forbindelse med exit ved et salg er også en naturlig risiko for investorerne. Der er i fonden budgetteret med, at projekterne skal videresælges, når projekterne er kommet i drift og har nået det fulde udviklingspotentiale. Dette kan ske efter kun 5 år, men der budgetteres med en 10-årig investeringshorisont. 

En mindre partnerrisiko eksisterer ift. BillerudKorsnäs der leverer spildvarmen til produktionen på en 20-årig fast kontrakt til en fast aftalt pris. Virksomhedens størrelse og konkurrencemæssige styrke er dog så væsentlige, at denne risiko er ganske beskeden.

Central investorinformation

Central Investorinformation er et dokument med betegnelsen PRIIP KID.

Betegnelsen PRIIP dækker over sammensatte forsikrings- og investeringsprodukter til detailkunder. For den type produkter er der krav om, at der skal være udarbejdet et dokument med grundlæggende oplysninger omkring produktet.

Dokumentet benævnes KID og står for Key Information Document. Det kan sammenlignes med Central Investorinformation, som har til formål at hjælpe investorer med at forstå, hvordan et investeringsprodukt fungerer, og at gøre det muligt at sammenligne et produkt med andre tilsvarende investeringsprodukter. Dog er der lidt flere detaljer og informationer i KID, da produkterne typisk er mere komplekse.

Hvis du investerer i Selected RegEnergy, er vi forpligtet til at kunne vise og/eller udlevere et sådant dokument til dig.

Det vil være en naturlig del af vores information til dig under et rådgivningsmøde, at vi viser dig den og gennemgår den sammen med dig.

Du kan finde vores dokument med central investorinformation her:

Dokument med central information (KIID) Selected Regenergy 20240315

Såfremt du investerer via VSO, kan du finde dokumentet med central investorinformation her:

Dokument med central information (KIID) Selected Regenergy VSO 20240315

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en Single Asset Fund?

En Single Asset Fund er en type investeringsfond, der kun investerer i en enkelt aktivklasse. På denne måde er risikoen for investeringen begrænset til det enkelte aktiv. Single Asset Funds kan være mere specialiserede end Multi Asset Funds, og er derfor ofte forbundet med en højere risiko, men også et højere afkast.

Hvordan kan jeg høre mere om projektet?

Ønsker du at høre mere om RegEnergy kan du altid kontakte en af vores rådgivere. Derefter kan I tage en online eller fysisk introduktion, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål.

Betales der udbytte?

Vi forventer at kunne udbetale udbytte efter år 5. Fonden har en 10-årig investeringsperiode og selve driften forventes at være i fuld drift efter år 5, hvorfor vi derfor forventer at kunne udbetale udbytte til investorerne.

Hvem får I overskudsvarme fra?

Vi overtager varmen fra Billerud, som er en svensk børsnoteret virksomhed, der producerer papir og papprodukter. Overskudsvarmen opstår ved den proces, som træ skal igennem for at blive til papir. Der skal bruges damp og varmt vand til at nedbryde træflis, så det kan blive til papirmateriale, og overskudsvarmen opstår ved denne proces. Det varme vand/dampen kommer fra afbrænding af bark i store ovne.

Hvordan kan I få overskudsvarmen så billigt?

Billeruds fabrik ligger afsides større byer, men tæt på deres nødvendige produktionsressourcer (træ). Derved har denne overskudsvarme blot været tilovers hidtil uden et formål (og har f.eks. ikke kunne bruges til fjernvarme). Vandkredsløbet i Billerud er et lukket system. Tidligere er overskudsvarmen blevet nedkølet i rør i en nærliggende sø. Overskudsvarmen er simpelthen bare blevet ”lukket ud” og spildt. Billerud (og andre typer produktionsvirksomheder) er fremadrettet blevet pålagt et krav om at godtgøre og retfærdiggøre, hvordan de håndterer deres overskuds- og spildvarme, idet det ikke længere accepteres af myndighederne i Sverige at ”ødsle” med sådanne ressourcer.

Hvor ser jeg min investering?

Din investering bliver registret hos Værdipapircentralen, og derefter har du mulighed for at følge din investering i din bank. Derudover vil der løbende bliver sendt opdateringer og rapporteringer ud til alle investorer.

Hvilke midler kan jeg investere med?

Du har mulighed for at investere med private midler, virksomhedsmidler, VSO-midler og pension. Der gælder særlige regler for pension og VSO-midler, kontakt derfor en rådgiver for at høre mere om dette.

Hvilke typer af risici er der ved Selected RegEnergy?

En investering i Selected RegEnergy er ligesom al anden investering forbundet med risiko. Da der er tale om en Single Asset Fund, er risikoen typisk større end i en Multi Asset Fund som eksempelvis Selected Alternatives Fonden. Læs mere om risici ved RegEnergy under "Risiko" ovenfor eller kontakt en af vores rådgivere.

Om Selected Alternatives

kontakt@selectedgroup.dk | +45 88 88 82 06

Vores tilgang

Events

Nyheder

Viden

Team

Information

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Politikker

Finanstilsynet

Investeringsprojekter

Selected Alternatives fond

Selected RegEnergy

Prøv afkastberegner

Kontakt

LinkedIn

Facebook

YouTube

Selected Advice

Selected Group