Prøv afkastberegner

×

Investeringsprojekter

Selected Alternatives fond

Selected RegEnergy

Afkastberegner

Om Selected Alternatives

Vores tilgang

Events

Nyheder

Viden

Team

Kontakt

Selected Group

Selected Advice

Selected logo

Hero

Selected Alternatives

Få tilsendt brochure
Få tilsendt en brochure med informationer og nøgletal om dine investeringsmuligheder gennem Selected Alternatives.
Phone

Status på Selected Alternatives fondens første fem år

Med årsskiftet fra 2023 til 2024, er der noget at fejre for Selected Alternatives fonden. Fonden blev oprettet i 2019, og årsskiftet betød, at fonden nu har haft fem fulde driftsår. Det er derfor en god anledning til at se tilbage på, hvordan de første fem år er gået og samtidig kigge på, hvor fonden er på vej hen.

Fonden bidrager til diversificering

Siden fondens etablering har formålet været at give fondens investorer adgang til alternative investeringer af institutionel kvalitet. Fondens formål er både at levere et attraktivt afkast, og lige så vigtigt at bidrage positivt til at mindske afkastudsving på en diversificeret portefølje. 

Når vi kigger tilbage på fondens første fem driftsår, er vi glade for at konkludere, at fondens mission er lykkedes. 

Selected Alternatives fondens afkast har ligget mellem 6-8% årligt efter omkostninger i alle fem driftsår. Dette er et resultat, som vi er stolte af. Ikke alene befinder afkastet sig inden for rammerne af vores oprindelige målsætning for fonden, men det er også en indikation på fondens stabile drift og de fordelagtige investeringsvalg, der er blevet truffet til gavn for vores investorer. Selected Alternatives fonden har således leveret et samlet afkast på 39,6% i dens levetid, hvilket svarer til et årligt afkast på 7%.

Samtidig har fonden vist både lav standardafvigelse og lav samvariation til især børsnoterede aktier. Fonden tilbyder altså en attraktiv diversificering i forhold til traditionelle aktieinvesteringer. Dette understreger fondens evne til at tilbyde investorerne en alternativ og potentielt mere stabil investeringsmulighed. 

Et tilbageblik på 2023

Året 2023 var på mange måder et vanskeligt år for alternative investeringer. De stigende renter medførte i et bredt perspektiv faldende priser på realaktiver, da finansieringen blev dyrere. Dette afspejlede sig også i Selected Alternatives perspektiv, primært i faldende priser på fondens ejendomme i drift.

Her afbødede fondens konservative tilgang til finansiering af ejendomme med lang rentebinding, sammenholdt med stigende huslejeniveau og positive driftsafkast, dog nettopåvirkningen på egenkapitalen.

Fondens infrastrukturinvesteringer var mindre udsatte i forhold til faldende priser. Ud over at være eksponeret til forskellige aktivklasser, er Selected Alternatives fonden eksponeret til aktiver i både udvikling og drift. Fondens udviklingsaktiver bidrog særdeles positivt til det samlede afkast i 2023.

Det forgange år har dermed endnu en gang illustreret vigtigheden af diversifikation, hvilket bekræfter investeringsfilosofien og fortsat styrker troen på det langsigtede potentiale.

Fremtidigt perspektiv

Med både eksisterende og fremtidige investorers support, arbejdes der i 2024 på at tilføje nye aktiver til porteføljen. Fonden har en attraktiv pipeline af investeringer – herunder både kendte aktiver som ejendomme, samt nye investeringstyper.

Samtidig arbejdes der fortsat på bedst mulig udvikling og drift af fondens eksisterende investeringer, og derigennem maksimere værdien af disse.

Nysgerrig på at lære mere om fonden?

Hvis du vil blive klogere på Selected Alternatives fonden og hvordan du selv kan investere, kan du læse mere via linket her eller udfylde kontaktformularen nedenfor.

Fondens risikoklassificering er 6 ud af 7 iht. Fondens Key Information Document (KID), som kan tilgås her: (https://selectedalternatives.dk/investering/seal).

Få tilsendt brochure
Få tilsendt en brochure med informationer og nøgletal om dine investeringsmuligheder gennem Selected Alternatives.
Phone

Om Selected Alternatives

kontakt@selectedgroup.dk | +45 88 88 82 06

Vores tilgang

Events

Nyheder

Viden

Team

Information

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Politikker

Finanstilsynet

Investeringsprojekter

Selected Alternatives fond

Selected RegEnergy

Prøv afkastberegner

Kontakt

LinkedIn

Facebook

YouTube

Selected Advice

Selected Group