Prøv afkastberegner

×

Investeringsprojekter

Selected Alternatives fond

Selected RegEnergy

Afkastberegner

Om Selected Alternatives

Vores tilgang

Events

Nyheder

Viden

Team

Kontakt

Selected Group

Selected Advice

Selected logo

Hero

Selected RegEnergy

Få tilsendt materiale med det samme
Få tilsendt en brochure med nøgletal og informationer om Selected RegEnergy fonden direkte i din indbakke.
Phone

Grøn investering: Nyt koncept omdanner spildvarme til røde tomater

Nedenstående artikel er oprindeligt bragt i Politikens tillæg Grøn Fremtid den 20. april 2023 af Jakob Rohde-Brøndum.

En grøn investering med et forventeligt årligt afkast på +15 procent og et væsentligt bidrag til en bæredygtig, cirkulær økonomi. Det er forventningerne til Selected Alternatives investeringsprojekt Selected RegEnergy Fund. Projektet udnytter spildvarme fra industrivirksomheder til bæredygtig lokal fødevareproduktion. I et af fondens første projekter anvendes spildvarme fra en svensk papirvarefabrik f.eks. til at opvarme drivhuse.

”Det er et superspændende projekt, hvor vi bruger den investerede kapital til at etablere og eje grøn infrastruktur, som i dette tilfælde er drivhuse, der kan udnytte spildvarmen fra sværindustrien. I andre projekter kan det være spildvarme fra hybridteknologi-industrier eller datacentre,” fortæller Frederik Hoff, Investment Director i Selected Alternatives, og tilføjer, at hele konceptet med udnyttelse af industriens spildvarme har et stort potentiale. ”Der er et enormt uudnyttet marked. Lavtemperatur-spildvarme er historisk set et affaldsprodukt uden nogen reel aftager. På f.eks. fabrikken i Sverige blev spildvarmen tidligere blot udledt lokalt, fordi den ikke kunne bruges til fjernvarme. I denne fonds projekter leder vi i stedet spildvarmen ind i store drivhuse, og deslige, hvilket gør os i stand til at producere lokale fødevarer med meget lave omkostninger og mindre belastning af klodens ressourcer” siger Frederik Hoff.


5-7 projekter på vej

Selected Alternatives er et dansk investeringsfællesskab under Selected Group, som giver private investorer adgang til alternative investeringer i grøn energi, grøn infrastruktur og ejendomme, som normalt er forbeholdt institutionelle investorer. Investeringernes fokus er at give investorer mulighed for at investere bæredygtigt i den grønne omstilling.

”Der er endnu ikke så mange, som har kigget på at udnytte spildvarme i fødevareproduktion, som ellers er ideelt til det, og det giver en komparativ fordel. I første fond er intentionen at etablere 5-7 projekter, men vi ser et så stort potentiale at det godt kunne tænkes at yderlige parallelle fonde vil blive relevante at etablere for at kunne udnytte hele denne pipeline. Når infrastrukturen opnår nøglefærdig status, er der aftaler med ledende fødevareproducenter, som lejer sig ind. Dvs. investoren ejer igennem fonden produktionsmidlerne, og så udnytter de professionelle operatører det så, således at alle egentlig gør det de er bedst til. De betaler så en fast leje samt en del af omsætningen, hvis de tjener ekstra godt” pointerer Frederik Hoff.


Fra affaldsprodukt til tomater

I de konkrete projekter i Sverige skal spildvarmen bruges til opvarmning af drivhuse til tomatproduktion. Spildvarmen kommer fra en af Nordens største papirvareproducenter, som giver adgang til 45 GWh spildvarme hvert år - svarende til 10.000 danskeres gennemsnitlige årlige forbrug.

Projektet er etableret i samarbejde med nogle af verdens førende eksperter inden for varme-indvinding og –styring til industrielt brug, og den daglige drift er kontraktuelt sikret med de ledende fødevareproducenter, der selv afholder store startomkostninger i forbindelse med etableringen og dermed har væsentlige incitamenter til at forblive tilknyttet som langsigtede operatører.

”Det er tosset, at der ude i industrierne ikke har været større fokus på at udnytte spildvarmen tidligere, for det er jo ikke raketvidenskab,” siger Simon Lander, Sales Director hos Selected Alternatives og understreger, at konceptet bygger på velkendte teknologier.

”Det er en fabrik, som kører i forvejen, det er drivhuse og dambrug. Vi bruger eksisterende teknologier på en ny måde, så det er en unik mulighed for at investere i projekter, hvor vi kombinerer et godt drift-afkast og værditilvækst med muligheden for at bidrage til den grønne omstilling,” tilføjer Simon Lander.


Mange bæredygtige fordele

Ud over den åbenlyse fordel ved at udnytte spildvarmen, er der ifølge Simon Lander også en række andre bæredygtige effekter ved projektet i Sverige. ”Projektet løser en stor energiudfordring, og fordi Sverige har en lav selvforsyning af fødevarer, er der også en stor efterspørgsel på lokale fødevarer. Afsætningen sker derfor primært lokalt i Sverige. Det betyder mindre CO2-udledning pga. den kortere transporttid, og så er fødevarerne også produceret med minimal anvendelse af sprøjtemidler og medicin. Desuden er der et positivt lokalt aftryk ved at der ansættes op mod 220 fuldtidsstillinger, så projektet lever også op til en lang række bæredygtige krav,” siger Simon Lander.

Læs den originale artikel i Politikens Grøn fremtid her

Projektbeskrivelse

Selected RegEnergy er en investering i et banebrydende cirkulært koncept baseret på indvinding af spildvarme fra store svenske industrivirksomheder, som anvendes til bæredygtig lokal fødevareproduktion.

Som investor i Selected RegEnergy får du et exceptionelt forventet afkast (IRR) på +15% årligt samtidig med, at fonden har en særdeles bæredygtig profil, som lever op til flere af FN's verdensmål.

Få tilsendt materiale med det samme
Få tilsendt en brochure med nøgletal og informationer om Selected RegEnergy fonden direkte i din indbakke.
Phone

Om Selected Alternatives

kontakt@selectedgroup.dk | +45 88 88 82 06

Vores tilgang

Events

Nyheder

Viden

Team

Information

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Politikker

Finanstilsynet

Investeringsprojekter

Selected Alternatives fond

Selected RegEnergy

Prøv afkastberegner

Kontakt

LinkedIn

Facebook

YouTube

Selected Advice

Selected Group