Prøv afkastberegner

×

Investeringsprojekter

Selected Alternatives fond

Selected RegEnergy

Afkastberegner

Om Selected Alternatives

Vores tilgang

Events

Nyheder

Viden

Team

Kontakt

Selected Group

Selected Advice

Selected logo

Hero

Investering af VSO-midler - få et overblik over dine muligheder

Vil du høre mere?
Vil du høre mere om dine muligheder for investering af VSO-midler, så udfyld formularen.
Phone

Bliv klogere på investering af VSO (virksomhedsskatteordningen) midler 

Virksomhedsskatteordningen eller virksomhedsordningen ofte forkortet VSO er en ordning, som er relevant for personligt ejede virksomheder og som kan rumme fordele i forbindelse med investeringer. I denne artikel kan du læse mere om VSO-ordningen samt hvilke investeringsmuligheder, som er tilgængelige for kapital opsparet gennem ordningen.


Disclaimer

Selected Alternatives yder ikke rådgivning omkring skattemæssige forhold hverken generelt eller i forbindelse med tegningen af aktier i vores investeringsfonde. Investorer rådes altid til at søge professionel rådgivning herom.


Hvad er VSO?

Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed uden valg af virksomhedsskatteordningen, underlægges dit overskud som udgangspunkt beskatning som en integreret del af din personlige indkomst. Dette sker, da både du og din virksomhed betragtes som én skattepligtig enhed. Det medfører, at separationen mellem indtægter og overskud ikke er gennemførlig, hvilket fører til beskatning af det kumulerede overskud som en del af din personlige indkomst.

Her kan en VSO-ordning give dig mulighed for at differentiere mellem det overskud, som udbetales til dig selv som indtægt, og det overskud, som forbliver i virksomheden.

Virksomhedsskatteordningen repræsenterer derfor en ordning, som tillader personligt ejede virksomheder såsom interessentskaber, enkeltmandsvirksomheder og kommanditselskaber at opspare midler i virksomheden.

Ved at investere det opsparede overskud kan du drage fordel af den lavere årlige skattesats på 22 % (i 2022) og samtidig udsætte udbetalingen til en senere tid.


Fordelene ved en VSO-ordning kan være

• Skatteudskydelse. Virksomhedsskatteordningen kan give muligheder for at udskyde skattebetalinger i forbindelse med indkomst og i stedet spare midlerne op i selskabet. Det kan derfor være relevant i forhold til beregning af din skattepligtige indkomst.

• Mere kontrol og fleksibilitet. Når din indtjening midlertidigt er lavere, kan virksomhedsskatteordningen give dig mulighed for at justere din økonomi ved at overføre midler fra det tidligere opsparede overskud til din løn. Dette kan give dig en fleksibel løsning til at opretholde en stabil indkomst, selv i perioder med økonomiske udsving.

• Mulighed for fradrag: Nogle udgifter i forbindelse med virksomhedens drift kan muligvis trækkes fra før beskatningen finder sted. Dette kan have betydning for beregning af den skattepligtige indkomst.


Ulemperne ved en VSO-ordning kan være

• Begrænsede investeringsmuligheder: Har du som investorer midler placeret i en virksom-hedsskatteordning, har du ikke samme investeringsmuligheder som hvis du investerede med andre selskabsmidler eller frie midler. I det efterfølgende afsnit, kan du se hvilke investeringsmuligheder du har.

• Administrative opgaver: Der ligger en række administrative opgaver, hvis man tilvælger en virksomhedsskatteordning. Det er derfor nødvendigt at have en tydelig opdeling mellem virksomhedens økonomi og ens private.

• Afvikling af virksomheden. Vælger man at afvikle ens virksomhed afvikles ordningen ligeledes. Det vil som udgangspunkt betyde at aktiverne eller de opsparede midler skal beskattes.


Investering af VSO-midler

Som investor skal man først og fremmest være opmærksom på, hvilke finansielle aktiver du kan investere i, da der som nævnt findes begrænsninger for investeringsmuligheder for midler placeret i en virksomhedsskatteordning.


Hos Selected Alternatives har vi investeringsmuligheder inden for alternativ investering, hvor midler i en VSO-ordning kan placeres i. Ønsker du at høre mere, så udfyld formularen nedenfor og du vil blive kontaktet af en af vores rådgivere.

Vil du høre mere?
Vil du høre mere om dine muligheder for investering af VSO-midler, så udfyld formularen.
Phone

Om Selected Alternatives

kontakt@selectedgroup.dk | +45 88 88 82 06

Vores tilgang

Events

Nyheder

Viden

Team

Information

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Politikker

Finanstilsynet

Investeringsprojekter

Selected Alternatives fond

Selected RegEnergy

Prøv afkastberegner

Kontakt

LinkedIn

Facebook

YouTube

Selected Advice

Selected Group