Prøv afkastberegner

×

Investeringsprojekter

Selected Alternatives fond

Selected RegEnergy

Afkastberegner

Om Selected Alternatives

Vores tilgang

Events

Nyheder

Viden

Team

Kontakt

Selected Group

Selected Advice

Selected logo

Hero

Selected Alternatives fonden

Newsroom

Få tilsendt brochure
Få tilsendt en brochure med informationer og nøgletal om dine investeringsmuligheder gennem Selected Alternatives.
Phone

Nyheder og opdateringer fra Selected Alternatives fonden

13.06.24

Opdatering juni 2024

Kursen på Selected Alternatives fondens indre værdi (NAV) blev i maj måned opgjort til 2,56, hvilket er 0,01 højere end i april. Det samlede afkast for 2024 ligger dermed på 0,8%.

En stor del af investeringsporteføljen i Selected Alternatives fonden er i ejendomme, og fondens portefølje indeholder mere end 500 lejemål i Danmark. Med overtagelsen af ejendommen Theklavej i Københavns Nordvest kvarter tilbage i slutningen af første kvartal, er hele ejendomsporteføljen nu i drift. Dette er positivt for fonden og investorerne, fordi det betyder at der løbende genereres lejeindtægter fra alle beboelsesejendommene til fonden.

Du kan læse meget mere om overtagelsen af Theklavej i denne artikel:

Selected Alternatives fonden skaber værdi i et udfordret marked

Fondene som Selected Alternatives investerer i, foretager kontinuerligt udvikling af projekter over hele verden, og bl.a. i fonden Brookfield Global Transition Fund I er der nyt. Her har fondens administratorer netop underskrevet en rammeaftale med Microsoft vedr. levering af vedvarende energi, hvor der forventes at levere dem over 10.500 megawatt ny vedvarende energikapacitet i USA og Europa mellem 2026 og 2030. Derudover forventes det at tilføje yderligere 3.000 megawatt udviklingsprojekter til fonden i løbet af 2024.

For Selected Alternatives fondens investering i WA3RM Developer Fund I, der også er hovedfonden bag Selected RegEnergy fonden, sker der fortsat hastig udvikling.

Operatøren, FoodVentures har nu fået overdraget nøglerne til den færdige første fase af drivhuset i Frövi, der nu er i drift. Med operatøren i fuld gang i drivhuset betyder det også, at der er netop er blevet plantet de 250.000 tomatplanter, der vil dække cirka 1/10 af svenskernes samlede tomatforbrug. Det er fortsat forventningen, at de første tomater fra Frövi vil være at finde i de svenske supermarkeder i løbet af sensommeren. Her er det værd at bemærke, at supermarkedskæderne ICA og Coop allerede har forpligtet sig til, at de vil aftage produktionen, og dermed sælge tomaterne i deres butikker.

Se de nyeste billeder samt video fra drivhuset i Frövi her:

Tomaterne er plantet i drivhuset

21.05.24

Opdatering maj 2024

Kursen på Selected Alternatives fondens indre værdi (NAV) blev i april måned opgjort til 2,55, hvilket er 0,02 højere end i marts. Det samlede afkast for 2024 ligger dermed på 0,4%.

En af Selected Alternatives’ væsentlige investeringer, er i den canadiske infrastrukturfond Brookfield Global Transition Fund. Fonden er en af verdens største grønne infrastrukturfonde og har tilsagn fra institutionelle investorer for i alt USD 13 mia.

Fonden investerer i projekter, der er fokuseret på grøn omstilling, bæredygtige løsninger og i særdeleshed vedvarende energi. Brookfield har netop udgivet deres rapport for 1. kvartal af 2024, hvor de har underskrevet en aftale om at købe den indiske energiplatform Leap Green, der fokuserer på vedvarende vindenergi og har en udviklingspipeline på 2,5 GW og 700 MW i driftsaktiver. 

Brookfield har investeret USD 210 mio. af sin kapital i Leap Green og planlægger at sammenlægge Leap Greens portefølje med Brookfields allerede eksisterende anlæg med vedvarende energi i Indien.

Leap Green bliver fondens 18. investering, og fonden har hermed identificeret investeringer for i alt USD 9,6 mia. ud af fondens samlede kapacitet på USD 13 mia. 

For Selected Alternatives fondens investering i WA3RM Developer Fund I, der også er hovedfonden bag Selected RegEnergy fonden, nærmer fase 1 i Frövi sig nu den operationelle fase. Driften forventes at starte op i løbet af maj, og de første tomater fra Frövi ventes at være at finde i de svenske supermarkeder i løbet af sensommeren. 

For fase 2 i Frövi er forvalterens due diligence nu afsluttet uden fund af hindringer, og via en forhåndsgodkendelse på endelig forberedelse af jorden, er udjævning/sprængning snart færdiggjort. Som bekendt projiceres fase 2 med yderligere 10 hektar drivhus, som også er med henblik på tomatproduktion til hjemmemarkedet i Sverige.

Der arbejdes parallelt med færdigforhandling af de centrale kontrakter mellem projektselskab, operatør og entreprenør, der udgør det centrale grundlag for endelig godkendelse og dermed igangsættelse af projektet.

17.04.24

Opdatering april 2024

Årsrapporterne fra Selected Alternatives fondens underliggende investeringer er her pr. 31/3 færdigopgjort, og derfor afspejles bagudrettede justeringer i kursen for marts. Nu ses den fulde påvirkning af blandt andet ejendomsmarkedet derfor, og det bekræfter at ejendomsporteføljen i Selected Alternatives fonden performer markant bedre end det generelle marked.

Samtidig forløber fondens udviklingsprojekter efter planen og opskrives løbende, hvilket giver en stabil udvikling i fonden.

Kursen på Selected Alternatives fondens indre værdi (NAV) blev derfor i marts måned opgjort til 2,53, hvilket er uændret fra NAV i februar.

En af de væsentlige investeringer i Selected Alternatives fonden er via Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), som netop har udgivet deres årsrapport for fonden CI IV, der giver et godt indblik i investeringen. Overordnet set følger projekterne i CI IV fondens pipeline, og fonden er godt på vej til at indfri afkastforventningerne.

Ved udgangen af 2023 er fondens portefølje næsten endeligt på plads med intet mindre end 20 forskellige projekter i forskellige udviklingsstadier:

• Et solprojekt i Canada er allerede færdigopført og frasolgt

• Fem projekter er under opførelse. Herunder en solcellepark i Texas, en park med landvind i Canada, en havvindmøllepark i Taiwan samt en batteripark og et biogasanlæg i Storbritannien

• To projekter påbegynder snart opførelse

• Tolv projekter er stadig i udviklingsfasen

CI IV fonden investerer i vedvarende energi-projekter og har primært fokus på udvikling og drift af havvindmølleparker. Fondens største projekt er en havvindmøllepark i USA. Parken, der er placeret cirka 20 kilometer ud for kysten i staten Massachusetts, er USA’s første havvindprojekt i kommerciel skala. Når havvindmølleparken er opført og i drift, vil den levere grøn energi til mere end 400.000 husstande og forretninger i Massachusetts, ligesom den vil reducere CO2-udledningen med over 1,6 millioner tons om året.

For Selected Alternatives fondens investering i WA3RM Developer Fund I, der også er hovedfonden bag Selected RegEnergy fonden, går første fase af projektet nu ind i sin afsluttende del. Projektets operatør, Foodventures overtager lejemålet den 1. maj. De har derfor i den forgange periode været i fuld gang med at rekruttere medarbejdere til første fase af projektet i Sverige, og de første hold er nu ansat og klar til at gå i gang. Derudover fortsætter arbejdet i Frövi med at udføre og følge op på den endelige inspektion af entreprenørens arbejde inden overdragelse til Foodventures.

RegEnergy projektet i Frövi er ret enestående, fordi der er tale om et drivhus og efterfølgende tomatproduktion i enorm skala. Det kan dog være svært at forestille sig omfanget af et 100.000 m2 stort drivhus. Vores samarbejdspartnere og udviklerne bag projektet, WA3RM har lavet en video, der illustrerer hvor imponerende projektet rent faktisk er. Se videoen her.

18.03.24

Opdatering marts 2024

Kursen på Selected Alternatives fondens indre værdi (NAV) blev i februar måned opgjort til 2,53, hvilket er 0,01 højere end NAV i januar. 

En af Selected Alternatives’ væsentlige investeringer er i den Canadiske infrastrukturfond Brookfield Global Transition Fund, som med tilsagn fra institutionelle investorer for i alt USD 13 mia., er en af verdens største. Brookfield har netop aflagt årsrapport, hvilket giver et godt grundlag for en opdatering. Ved udgangen af 2023 har fonden således identificeret 17 forskellige investeringer på i alt USD 9,6 mia., og fonden er dermed godt på vej til at være fuldt investeret.

Fondens investeringer er fokuseret på grøn omstilling, bæredygtige løsninger og i særdeleshed vedvarende energi. Det amerikanske marked for vedvarende energi oplever accelererende efterspørgsel fra bl.a. de allerstørste amerikanske tech-virksomheder, hvor nye forretningsområder som kunstig intelligens og cloud computing fungerer som en driver for efterspørgslen. Dette supplerer dermed en allerede høj efterspørgsel til elektrificering af industri og transport.

Med et samlet investeringsbeløb på USD 1,4 mia. udgør den amerikanske udvikler af sol-, vind- og batteriparker Scout Clean Energy en central brik i porteføljen. Scout Clean Energy er en af USA’s største udviklere af parker med vedvarende energi med en udviklingspipeline på mere end 20 GW og ejes 100% af Brookfield-fonden.

For Selected Alternatives fondens investering i WA3RM Developer Fund I, der også er hovedfonden bag Selected Regenergy fonden, skrider byggeriet for fase 1 (100.000 m2) fortsat planmæssigt frem. Operatøren forventes at indtage lejemålet den 1. maj, hvilket er en stor milepæl. Operatøren er desuden i fuld gang med at rekruttere den arbejdskraft på ca. 200 stillinger, der skal til at producere de ca. 8.000 tons tomater (over tid optimeres produktionen til over 9.000 tons), og har oplevet stor interesse i lokalområdet.

Der har den seneste tid været en del medieomtale i Sverige af projektet i Frövi. Eksempelvis har Sveriges største erhvervsmedie Dagens Industri bragt en længere artikel, som giver en god fornemmelse af, hvor langt fremme projektets udvikling er. Læs artiklen her.

Den seneste nyhed for Selected Alternatives fondens ejendomsportefølje er, at fonden den 1. marts overtog den nybyggede ejendom på Theklavej i Københavns Nordvestkvarter fra ejendomsudvikleren Crescendo.

Ejendommen ligger i et attraktivt område af København, som er i hastig udvikling, hvilket vi også har set på den store efterspørgsel på de 31 delevenlige lejemål, som alle er udlejet ved overtagelsen af ejendommen endda til højere lejeniveauer end budgetteret ved erhvervelse. Ejendommen kommer derfor fremadrettet til at leveret et stabilt og attraktivt driftsafkast, som bidrager til Selected Alternatives fondens langsigtede ambition om at levere attraktive afkast med lav korrelation til aktiemarkedet.

16.02.24

Opdatering februar 2024

Kursen på Selected Alternatives fondens indre værdi (NAV) blev i januar måned opgjort til 2,52, hvilket er 0,02 lavere end NAV i december. Ændringen i NAV skyldes primært en justering på værdiansættelsen af solcelleparkporteføljen som følge af lavere forventede elpriser samt det højere renteniveau.

Der er i januar blevet indhentet en ekstern og uafhængig vurdering af ejendomsporteføljen i fonden, hvilket fremadrettet vil ske hvert halve år. Denne procedure er sat i værk for at skabe yderligere tryghed om den løbende værdiansættelse i fonden. 

Den eksterne vurdering har resulteret i en værdiansættelse af ejendomsporteføljen på 669,6 mDKK, hvilket kan sammenholdes med den seneste interne vurdering fra december på 672,0 mDKK. Der er således tale om en marginal nedskrivning på 0,35%, hvor tre af fondens ejendomme er blevet opskrevet, én er uændret og én er blevet nedskrevet.

I tillæg til den eksisterende ejendomsportefølje, så overtager fonden i løbet af februar 31 mindre boliger på Theklavej i København NV. Ejendommen på Theklavej er nu færdigopført, og de første lejere er i færd med at flytte ind. Udlejningen har forløbet godt med stort set alle lejligheder udlejet til lejepriser, der ligger højere end budgetteret. Inklusive Theklavej består ejendomsporteføljen i Selected Alternatives dermed kun af ejendomme i almindelig drift.

Fondsinvesteringerne i Copenhagen Infrastructure Partners og Brookfield GFT har i perioden arbejdet på at sikre grundlaget for deres mange udviklingsprojekter til den makroøkonomiske situation vedrørende inflation, stigende renter og diverse ændringer i europæiske støtteordninger, som over en bred kam er lykkedes. Nye projekter føres fortsat frem til endelig investeringsbeslutninger, og kapitalkald fremsættes løbende som planlagt. 

Fondens investeringer i WA3RM Developer Fund I, der også er hovedfonden bag Selected Regenergy fonden, skrider fortsat planmæssigt frem. Det første projekt i Frövi, Sverige, hvor der til foråret skal produceres tomater, nåede i starten af februar en vigtig milepæl, da cirklen blev sluttet for tilsluttet varme til det 100.000 m2 store drivhus. Det betyder, at den genanvendte overskudsvarme fra den nærliggende papirfabrik Billerud, nu er i distribution i drivhuset. Dermed er det lukkede system, hvor drivhuset varmes op, og det afkølede vand føres retur i et lukket kredsløb på plads og tilsluttet. Størrelsen af varmeanlægget perspektiveres af, at det tog en uge fra den første varmetilslutning, til at hele rørsystemet var fyldt med varmt vand baseret på overskudsvarme – drivhusets areal svarer til ca. 13 fodboldbaner. 

Det næste projekt i WA3RM Developer Fund I er teknisk set en udvidelse af det første projekt, hvor yderligere 100.000 m2 drivhus planlægges tilføjet. Det tilsigtes at samme struktur anvendes som for første projekt i form af samme operatør, entreprenør mv., og der dermed sikres en prøvet proces med gode stordriftsfordele.

17.01.24

Opdatering januar 2024

Kursen på Selected Alternatives Fondens indre værdi (NAV) blev i december måned opgjort til 2,54, hvilket er 0,05 lavere end NAV i november, hvilket skyldes fragået udbytte på 0,07 i december, og en vækst på 0,02. Udbyttebetalingen sker på et senere tidspunkt i 2024, hvilket fonden givet de nuværende likviditetsbudgetter forventer vil kunne ske i andet kvartal 2024.

Fonden kan dermed realisere et samlet afkast (inklusive udbytter) i 2023 på 6,1% og lever dermed op til sin målsætning om et årligt afkast på mellem 6% og 8%. 

2023 har været et udfordrende år for mange typer af alternativer, da det nye renteregime generelt har løftet investorernes afkastkrav med deraf følgende pres på aktivpriserne. Mest udtalt har det været herhjemme på f.eks. ejendomme, hvor mange ejendomsinvestorer har måtte foretage nedskrivninger på ejendomme – mod slutningen af året lettede presset dog betydeligt i takt med kraftigt faldende renter.  

Selected Alternatives fondens portefølje har heller ikke været immun overfor presset på ejendomsmarkedet, og vi har i begyndelsen af året nedskrevet enkelte ejendomme i porteføljen. En generelt høj udlejning gennem året – til høje lejepriser – har imidlertid bevirket at ejendomsporteføljen i 2023 har leveret et positivt afkast.  

Anderledes positivt ser det ud for fondens investeringer i grøn infrastruktur. Her er fondens investeringer i kapitalfonde hos Copenhagen Infrastructure Partners og canadiske Brookfield generelt kommet godt fra start, og alle fonde er således på vej til at indfri forventningerne om afkast på mere end 10%. Fondene er alle fortsat i gang med at identificere porteføljen af investeringer, hvor fonden CIP IV er længst fremme med investeringerne og foran sine egne forventninger.

I porteføljen af grønne infrastrukturprojekter har fondens investering i den grønne infrastrukturfond WA3RM Developer Fond I også trukket det samlede afkast op. Fonden er fortsat i gang med at identificere 3 – 5 projekter, der udnytter spildvarme til bæredygtig fødevareproduktion. 

Fondens første projekt i Frövi i Sverige skrider planmæssigt frem. Drivhuset i fase 1 er opført, og over vinteren laves de sidste tilpasninger af produktionsapparatet med det mål, at de første tomater kan produceres til foråret.

Der arbejdes derudover på den endelige projektering af fase 2 på forventeligt yderligere 10 hektar drivhuse, der planmæssigt også vil skulle producere tomater fortrinsvis til hjemmemarkedet i Sverige. Her konkluderes det endelige design for varmetilførsel, el-plan mv., og der sigtes mod at det indledende arbejde med planering af området kan starte sidst i Q1 2024. Hvis projektet for fase 2 konkluderes planmæssigt, forventes det færdige drivhus at være produktionsdygtigt sidst i 2024/start 2025. 

Parallelt er dialogerne med banker vedr. endelig langsigtet finansiering for projekterne i Frövi i fuld gang med positiv tilbagemelding fra flere parter. Det tilsigtes i rammeaftalen at inkludere en ekstern garant for finansieringen, hvilket vil yderligere reducere låneomkostningerne på lang sigt. 

15.12.23

Opdatering december 2023

Kursen på Selected Alternatives fondens indre værdi (NAV) steg i november måned med 0,02, og er dermed opgjort til 2,59. Fonden har dermed skabt et afkast på 5,3% i 2023.

For fondens indtil videre seneste direkte ejede ejendomsaktiv, nemlig ejendommen på Theklavej i København, nærmes projektet nu sin afslutning. Færdige prøvelejligheder er under fremvisning, og ca. halvdelen af de 31 lejligheder er der pt. underskrevne lejekontrakter på. Byggeriet har fulgt både budget og tidsplan, og der opleves forsat stor efterspørgsel på denne slags mindre lejligheder egnet til studerende og små familier. Endelig overtagelse er fortsat planlagt til d.1 marts 2024. 

På den operationelle ejendomsportefølje opleves der over en bred kam, at det påregnede lejepotentiale kan realiseres, dvs. at genudlejninger ved skifte generelt sker til en højere realleje end før, og afkastet dermed bibeholdes eller endda forbedres. Dette skal dog sammenholdes med, at der i perioden har skulle lægges flere kræfter i selve genudlejningen. Dette kan ses som en refleksion af den noget volatile markedssituation, som også beskrevet ovenfor. Overordnet betyder det dog samlet set at porteføljen har opført sig som ventet i perioden.  

For Selected Alternatives Fondens indirekte investeringer i hhv. Brookfield, NIO (CIP IV), Viga RE, og CIP ETF gælder det over en bred kam at disse har været i stand til at mitigere det stigende renteniveau, og ikke har været bundet af allerede indgåede fastprisaftaler på entreprenører og/eller forsyningsaftaler som man f.eks. så det med udviklere som Siemens og Ørsted, der måtte skuldre betragtelige nedskrivninger. I bl.a. Brookfield er det høje rentemiljø blevet set som en mulighed for at samle yderligere muligheder op, der eller var blevet for dyre for de oprindelige ejere, der ikke længere kunne servicere deres forpligtelser. 

Selected RegEnergy fonden skrider det planmæssigt frem med det første projekt i Frövi, Sverige. Her nærmes færdiggørelsen af projekteringen af etape 2 i projektet, hvor der arbejdes med at producere op til yderligere +9.000 tons tomater årligt gennem genanvendelse af spildvarme fra den nærliggende papirfabrik. Det forventes fortsat, at den første tomat fra etape 1, vil blive produceret til foråret.

17.11.23

Opdatering november 2023

Kursen på Selected Alternatives Fondens indre værdi (NAV) steg i oktober måned med 0,02, og er dermed opgjort til 2,57. Fonden har dermed skabt et afkast på 4,5% i 2023.

Fondens forvalter på grøn infrastrukur, canadiske Brookfield er netop kommet med kvartalsrapport for 3. kvartal, hvilket giver et godt indblik i denne investering, hvor Selected Alternatives i 2021 investerede USD 11 mio.

Fonden, der er en af verdens største grønne infrastrukturfonde, har tilsagn fra institutionelle investorer for i alt USD 13 mia. Fonden er fortsat i gang med at identificere investeringer indenfor sine investeringsområder: Vedvarende energi, bæredygtige løsninger og investeringer i virksomheders grønne omstilling. Ved udgangen af 3. kvartal havde fonden identificeret investeringer for i alt USD 11,6 mia. ud af de i alt 13 mia. der er tilgængelige.

 Den største del af porteføljen er investeret i vedvarende energi primært gennem opkøb af store udviklere af landbaserede vindparker, solenergi og batteriparker. Projekterne ligger over hele verden med fokus på USA, Europa og Indien. Fraværet af havvindmølleprojekter i porteføljen gør, at porteføljen er robust ift. de problemer, som havvind-sektoren oplever i øjeblikket, og som f.eks. har ramt danske Ørsted. 

Et andet væsentligt investeringsområde for Brookfield er CO2-fangst og lagring. Fonden har således investeret i et Joint Venture med California Resources Corporation (CRC), der er en uafhængig olie- og naturgas-virksomhed i USA. Denne ”beskidte” virksomhed har forpligtet sig til at nedbringe sin CO2-udledning gennem CO2-fangst og lagring. Brookfield finansierer disse investeringer.

Fonden er stadig i investeringsfasen, og det er derfor tidligt at vurdere rentabiliteten af de underliggende investeringer, men meget tyder på, at fonden er godt på vej til at realisere sit mål om et afkast på min. 10% p.a. Fonden har således pr. 30/9 opgjort et urealiseret afkast på 15% på sine aktiver.

I Selected RegEnergy Fonden er det første delprojekt i Frövi endnu godt på vej. Der arbejdes på at afslutte tilslutningen af spildvarmetilførsel i drivhusene før vinteren sætter ind, og installationen af El-installationer og af såkaldte ”growlights” pågår.

Den endelige planlægning af præcis produktionsstart afsluttes i øjeblikket, med formålet at bedst kunne ramme de optimale vækst-cyklus for produktionen, og operatøren forbereder derudover at igangsætte rekrutteringsprocessen for de nødvendige ca. 160 menige medarbejdere. Byggeprocessen foregår derudover planmæssigt. 

10.10.23

Opdatering oktober 2023

Kursen på fondens indre værdi (NAV) steg i september måned med 0,02, og er dermed opgjort til 2,55.  

Ejendomsporteføljen har gennem 3. kvartal bibeholdt en meget lav tomgang i lejemålene.

Efter overdragelsen af den færdigopførte ejendom på Skejbygaardsvej i Aarhus i slutningen af august, er ejendommen på Theklavej i Nordvest-kvarteret i København det eneste projekt i porteføljen under opførsel. Der vil i løbet af uge 42 blive fremvist de første prøveboliger på Theklavej, og endelig overdragelse er planlagt start marts 2024.

Angående fondsinvesteringer, blev det i august besluttet at afslutte samarbejdet med FIH Partners omkring et samlet salg af hele solcelleporteføljen. Processen har desværre og imod forventning ikke ført til et samlet tilbud på porteføljen. Det vurderes derfor, at et samlet salg ikke er realistisk på nuværende tidspunkt. 

Processen her er blevet påvirket af den generelt markante stigning i renteniveauet i perioden, faldende elpriser samt potentielle køberes vurdering af den kompleksitet, der er indlejret i solcelleporteføljen. 

Porteføljen er nu derfor gået tilbage i driftsmode, og der arbejdes samtidig på over tid at reducere kompleksiteten i porteføljen, f.eks. ved at nedbringe andelen af delejede solcelleprojekter. Det skal ske for at optimere muligheden for et samlet salg af porteføljen i fremtiden. Solcelleporteføljen er under hele salgsprocessen værdiansat som en driftscase, og værdien af porteføljen som følge af den igangværende salgsproces er derfor ikke opskrevet.

I Selected Regenergy Fonden skrider det første projekt i Frövi, Sverige planmæssigt frem, og man er efter opførslen af drivhusene nu påbegyndt arbejdet med drivhusenes interiør. Herudover er en stor milepæl nået med sikringen af en byggefinansieringsramme til de første 2 projekter i Frövi. Byggefinansieringen er struktureret som grønne obligationer, og rammen for den samlede finansiering er på 70m EUR.

15.09.23

Opdatering september 2023

Kursen på fondens indre værdi (NAV) steg i august måned med 0,02, og er dermed opgjort til 2,53.

I slutningen af august overtog fonden, den færdigopførte ejendom på Skejbygaardsvej i Aarhus, hvor der nu står en færdigopført ejendom med 42 mindre lejligheder. Førstegangsudlejningen er nu gennemført, og de 42 lejligheder er nu næsten alle lejet ud til de budgetterede udlejningspriser. I forbindelse med overtagelsen af ejendommen blev fondens byggelån tilbagebetalt og erstattet med traditionel realkreditfinansiering.

Der er således nu kun én udviklingsejendom i porteføljen – ejendommen på Theklavej i København, der forventes færdigopført i 1. kvartal 2024.

Der har i medierne været en del fokus på Ørsteds markante nedskrivning af sine havvindmølleprojekter – og en deraf markant faldende aktiekurs. Vi har derfor rakt ud til vores forvaltere af grøn infrastruktur, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) og Brookfield for at høre om de er udsatte for de samme udfordringer som Ørsted.

Det er ikke tilfældet. 

CIP oplyser, at de i den nuværende portefølje, som Selected Alternatives er investeret i, CI IV ligger med fire havvindprojekter. Heraf er projektet i Taiwan (Zone 29) allerede ved at blive opført, hvorfor der allerede er blevet lukket aftaler på både indtægtssiden (fastprisaftaler på afsætningen af strømproduktionen) og på udgiftssiden (primært opførelses- og finansieringsomkostninger). De øvrige tre projekter er alle unge udviklingsprojekter, hvor hverken indtægtssiden eller udgiftssiden er låst fast endnu. CIP har dermed ingen projekter i CI IV, der som for Ørsted bliver ramt af en fastlåst indtægtsside og en ikke fastlåst (og kraftigt stigende) udgiftsside.

Brookfield oplyser, at de i øjeblikket ingen havvindprojekter har i vores portefølje,men at de er klar til at investere i det tilfælde, at industriens problemer med fastlåsning af indtægtssiden før udgiftssiden bliver løst.

Begge kapitalforvaltere oplyser, at de ser de nuværende problemer for nogle havvind-projekter som midlertidige, og at de fortsat ser gode langsigtede muligheder i en havvind-industri, som er en must-win ift. at komme i mål med den grønne omstilling. 

15.08.23

Opdatering august 2023

Kursen på fondens indre værdi (NAV) var uændret i juli måned, og er dermed fortsat opgjort til 2,51.

I juli har vi fortsat set fin fremgang i fondens udviklingsprojekter på ejendomme. Vi forventer nu at projekt Skejbygaardsvej i Aarhus, hvor der opføres en ejendom med 42 mindre lejligheder, er færdigopført ved udgangen af august, hvor det overdrages til Selected Alternatives, og realkreditfinansieringen indhentes. 

Vi har i løbet af sommeren fået en ny værdiansættelse af porteføljens solcelleprojekter. Det har resulteret i, at vi har foretaget en mindre nedskrivning af værdien af solcelleporteføljen. Dette skyldes primært de faldende elpriser, som resulterer i lavere forecasts på den fremtidige elpris, og som påvirker det langsigtede budget for porteføljen i negativ retning. Indtjeningen er fortsat baseret på ca. 85% fastpris, men den faldende priskurve slår igennem på den uafdækkede del af porteføljen samt på den afdækkede del af porteføljen efter udløb af fastprisaftalen – typisk efter 15-20 år. 

Denne nedskrivning er medvirkende til, at fondens indre værdi er uændret i august.

I fonden Selected Regenergy skrider det første projekt i Frövi, Sverige planmæssigt frem. Her arbejdes der i øjeblikket på færdiggørelsen af stålkonstruktionen, der udgør rammen for det ca. 10 hektar store drivhus til tomatproduktion i den første fase af projektet. Næste essentielle opgave i byggefasen er at installere glasset, som netop er påbegyndt.

15.06.23

Opdatering juni 2023

Kursen på fondens indre værdi (NAV) steg med 0,02 til 2,51 ved udgangen af maj måned.

I maj har vi set fortsat positiv udvikling i fondens ejendomsprojekter.

Rækkehusprojektet, Blomsterrækkerne i Tilst ved Aarhus, som blev overtaget i maj, oplever fortsat fin lejerinteresse, og den samlede udlejningsprocent er nu over 90%.

På projektet Skejbygaardsvej i Aarhus, hvor der opføres en ejendom med 42 mindre lejligheder, er projektet næsten færdiggjort. Udlejningen er i fuld gang, og der forventes overdragelse til Selected Alternatives-porteføljen efter sommerferien eller i det tidlige efterår.

I fonden Selected RegEnergy skrider fondens første projekt i Frövi, Sverige fornuftigt frem. Her er fundamenterne lagt til drivhusene, hvori der skal dyrkes tomater, og opførelsen af selve drivhusene forventes påbegyndt i de kommende måneder. De første tomater forventes at blive produceret i 1. kvartal 2024.

Den lokale svenske TV-station Västmanlands Television har bragt et fint indslag om opførelsen af projektet i Frövi. Det kan ses her:

RegEnergy News - RegEnergy nævnt i svensk TV

12.05.23

Opdatering maj 2023

Kursen på Selected Alternatives Fondens indre værdi (NAV) steg med 0,01 til 2,49 ved udgangen af april måned.

Salgsprocessen fra frasalg af sol-porteføljen fortsætter efter planen, og der forventes afgivelse af foreløbige bud fra potentielle købere senere i maj.

De 101 rækkehuse i Tilst ved Aarhus (benævnt Blomsterrækkerne) er nu færdigopførte, og fonden har netop gennemført overdragelsen af projektet. Projektet er blevet vel modtaget blandt lejerne med en bred lejerinteresse, hvilket har resulteret i, at udlejningsprocenten ved overdragelsen var på 84%.

I fonden Selected RegEnergy sker også en udvikling. Vi som forvalter, samt fonden og dens administrator er kontinuerligt fokuseret på det bedst mulige afkast ved den lavest mulige risiko. Det er derfor besluttet for det første planlagte projekt i fonden – projektet i Frövi – at omstille designet af produktionen i ”fase 2”, dvs. rejeproduktionen, til en produktion af grøntsager i stedet. Det undersøges pt. om det giver bedst forretningsmæssig mening at udrulle tomatproduktionen til hele anlægget, hvorved passende stordriftsfordele ville kunne realiseres, eller om en produktion af anden grønt ville give bedre mening i stedet. Vi vil opdatere mere om dette, når der er indgået de endelige aftaler.

Beslutningen baseres bl.a. på fondens kontinuerlige vurdering af det forventede miljømæssige aftryk, hvor det blev tydeligt at en rejeproduktion på den specifikke lokation ikke ville kunne opretholde de strenge miljømæssige krav fonden sætter sig selv som ”best in class”. Intentionen er nu derfor at flytte udviklingen af rejeproduktion til et kommende projekt i fondens pipeline, med en mere passende placering.

Fondens afkastforventninger er fortsat uændret på 20% IRR efter skat og omkostninger.

14.04.23

Opdatering april 2023

Kursen på fondens NAV steg med 0,01 til 2,48 ved udgangen af marts måned. Der har ikke været større begivenheder i fonden i løbet af måneden.

Overtagelsen af ejendomsprojektet, Blomsterrækkerne, i Tilst er ved at nærme sig, idet de sidste boliger nærmer sig fuldførelse, og udlejningsprocenten nu overstiger 65%. Overtagelse forventes at ske 1. maj. I ejendomsprojektet, Theklavej, i København NV har entreprenøren nu etableret kælder og støbt fundament, så selve byggeriet i højden kan nu påbegyndes.

I RegEnergy-fonden er klippegrunden udjævnet, og etableringen af de første rørledninger til transport af varmt vand er også ved at blive etableret. Etableringen af væksthuse er næste skridt.

Begge CIP-fonde og Brookfield-fonden har trukket commitments i marts måned.

13.03.23

Opdatering marts 2023

Fondens NAV var uændret 2,47 ved udgangen af februar måned.

I løbet af februar måned er fondens ejendomseksponeringer gennemgået for at sikre en korrekt værdiansættelse til årsregnskaberne. Generelt er renterne steget, hvilket har øget afkastkravet til ejendommene. Dette har medført, at værdien af ejendomsporteføljen er blevet justeret. Til gengæld er driften fra ejendomsallokeringen fortsat solid og positiv, hvilket delvist modvirker nedskrivningerne.

Det er nu offentliggjort, at fondens eksponering til en global portefølje af solparker søges afhændet, og FIH Partners er udpeget som rådgiver på salget. FIH Partners mener, at der kan være mulighed for at solparkerne ved et samlet salg potentielt kan afhændes til en for aktionærerne favorabel pris og derfor fortsætter processen. Interesserede købere skal afgive indikative bud i 2023Q2, og hvis buddene er tilfredsstillende, så kan transaktionen være afsluttet i 2023Q4.

Dette forhold har dog ingen indvirkning på den løbende værdiansættelse af investeringen, der fortsætter som hidtil. En eventuel gevinst ved et frasalg vil først blive indtægtsført når den er sikker. Samtidig er det dog værd at nævne, at den normale løbende værdiansættelse har medført en væsentlig opskrivning grundet en favorabel udvikling i de underliggende prisbestemmende faktorer.

Fondens udviklingsprojekter skrider fortsat frem som forventet, og fundamentet til drivhuse i projektet i Frövi står nu efterhånden færdigt.

Samlet set udligner ovenstående effekter hinanden og resulterer dermed i en uændret kurs for fonden i februar.

15.02.23

Opdatering februar 2023

Fonden leverede et afkast på 0,41% i januar måned, så kursen på fondens NAV steg til 2,47.

Driften fra både ejendomme og solparker har været stabil og positiv som forventet. Huslejeforhøjelser i udlejningsejendommene er nu på plads, og på porteføljeniveau er huslejen dermed hævet med 3,5%. Alle lejemål er gennemgået individuelt for at sikre, at lejeforhøjelserne ikke fremprovokerer opsigelser og tomgang.

Fondens udviklingsprojekter skrider også frem planmæssigt. Fondens investering i Skejbygårdsvej-projektet er godt undervejs, og vi forventer overlevering fra entreprenøren 30. juni 2023. Projektet første fremvisningslejlighed forventes færdig 1. april, og annoncering med henblik på udlejning er så småt begyndt. Projektet har fået sin egen hjemmeside på www.skelagerhus.dk. For ejendoms-projekterne er vi nu ved at færdiggøre regnskaber, og i denne forbindelse vil der blive taget stilling til justeringer af de enkelte ejendommes pris, hvor både lejeforhøjelserne og lidt større afkastkrav kommer til at indgå.

RegEnergy-fondens Frövi-projekt er nu nået så langt, at der er ved at blive etableret fundament for de mange drivhuse, og selve koncepttegningerne for dambrugsfaciliteterne er også på plads.

16.01.23

Opdatering januar 2023

Kursen på fondens NAV steg med 0,02 til 2,46 ved udgangen af december måned. Afkastet i Selected Alternatives for hele 2022 landede derved på 6,8%, hvilket specielt på baggrund af de store udsving og generelt ringe afkast i både aktier og obligationer må betragtes som værende et godt resultat.

Driften fra både ejendomme og solparker har været stabil og positiv som forventet. Vi kan nu offentliggøre, at nuværende allokering til solparker via Solenergi I søges afhændet. Der er modtaget prisindikationer ved et muligt salg, der markant overstiger den nuværende værdiansættelse. Der er derfor hyret en finansiel rådgiver på det mulige salg, og projektet forventes afhændet til en større institutionel investor eller et energiselskab. Endelig afklaring heraf forventes ultimo 2023.

For øjeblikket undersøger vi fortsat muligheden for at investere i et større vindmølleprojekt på udviklingsstadiet i et europæisk land. Dette ville øge diversifikationen i porteføljen i vores bestræbelser på at skabe høje, risikojusterede afkast til vore investorer.

14.12.22

Opdatering december 2022

Kursen på fondens NAV steg med 0,01 til 2,44 ved udgangen af november måned. Afkastet i Selected Alternatives ÅTD er nu på 5,97%.

Driften fra både ejendomme og solparker har været stabil og positiv som forventet. Selvom der i 2 enkelte ejendomme er opstået en beskeden tomgang, ser vi at driften på tværs af ejendomsprojekterne er bedre end budgetteret.

For øjeblikket undersøger vi muligheden for at investere i et større vindmølleprojekt på udviklingsstadiet i et europæisk land. Dette ville yderligere øge diversifikationen i porteføljen i vores bestræbelser på at skabe høje, risikojusterede afkast til vore investorer.

14.11.22

Opdatering november 2022

Kursen på fondens NAV steg med 0,01 til 2,43 ved udgangen af oktober måned. Driften fra både ejendomme og solparker har været stabil og positiv som forventet. Vores investering i Brookfield Energy Transition Fund I har afstedkommet et kapitalkald, så de første projekter i denne fond ser nu ud til at materialisere sig.

Derudover forløber byggeriet i ejendomsprojektet Blomsterrækkerne planmæssigt, og projektet har endda været begunstiget af vejret, så der i starten af november kunne holdes rejsegilde i projektets fase 2.

Investeringen i WA3RM-fondens første projekt i Frövi forløber ligeledes planmæssigt, og der har været foretaget en række kontrollerede sprængninger af grundfjeld for at kunne gøre plads til projektets drivhuse og dambrug.

10.10.22

Opdatering oktober 2022

Kursen på fondens NAV var 2,42 ved udgangen af september måned. Driften fra både ejendomme og solparker har været stabil og positiv som forventet. Samtidig er der taget mindre nedskrivninger på to af ejendomsprojekterne (Ndr. Højmarksvej i Silkeborg og Trøjborgvej i Aarhus) som følge af højere afkastkrav i markedet. De to effekter modsvarer i store træk hinanden, hvorfor kursen er uændret i forhold til ved udgangen af august måned.

Ved udgangen af september har vi også kunne rapportere salget af projektejendommen, Kirkebjerg Gårdhave, som har givet et afkast på 50 % over de knap to år, selskabet har ejet projektet.

Indtil nu har NAV-opgørelsen for solparkerne været baseret på de forventede/modellerede cashflows diskonteret med det forventede afkast (IRR). Nu, hvor solparkprojekterne er fuldført, vil vi have realiserede tal for indtjeningen i alle projekterne at basere opgørelsen af NAV på. Fremover vil NAV-udviklingen fra solprojekterne derfor have lidt større udsving, fordi den indeholder flere bevægelige dele, nemlig udviklingen i det generelle afkastkrav til solparker, elektricitetspriserne i en række lande samt de realiserede indtjeningstal.

12.09.22

Opdatering september 2022

Kursen på fondens NAV steg 0,02 i august måned, hvorved den siden nytår har leveret et flot afkast på 5,1 %. Driften har været stabil som forventet, og fondens afkast har som planlagt været upåvirket af de store udsving i aktiemarkedet. Der har ikke været foretaget nævneværdige ændringer i porteføljen i løbet af måneden.

Regeringens planlagte loft på 4 % for huslejestigninger vurderes ikke at have større betydning for fondens ejendomseksponeringer. Det skyldes for det første, at huslejen hæves med minimal tomgang for øje, og at tomgangen ville stige for meget, hvis vi som udlejer hævede lejeniveauet med det dobbelte – selvom lejekontrakterne ville give os adgang til det.

Det skal også nævnes, at en af fondens investeringer, CIP’s Energy Transition Fund I nu officielt har haft final closing, og at et investeringsbeløb på i alt 3 mia. euro er sikret. Med de store stigninger i energipriserne, vi har set siden fondens lancering, er det vores vurdering, at dette vil blive en bundsolid investering, som vore investorer over mange år vil få glæde af. Fondens gennemgående tema er Power-To-X – med andre ord omdannelse af bæredygtigt produceret energi til øvrige energiformer eller produkter, hvis produktion indtil nu har været baseret på fossile energiformer.

08.08.22

Opdatering august 2022

Kursen målt ved fondens NAV steg 0,02 i juli måned. Derved lander afkastet inklusive udbytter på 4,23 % år til dato. Driften har været stabil som forventet, og fondens afkast har som planlagt været upåvirket af de store udsving i aktiemarkedet. Der har ikke været foretaget nævneværdige ændringer i porteføljen i løbet af måneden.

11.07.22

Opdatering juli 2022

Kursen på fondens NAV steg 0,01 i juni måned. Investorerne skal være opmærksomme på, at der samtidig er blevet udbetalt en udlodning på 0,08 (dvs. cirka 3%) i samme måned. Driften har været stabil som forventet, og fondens afkast har som planlagt været upåvirket af de store udsving i aktiemarkedet. Der har ikke været foretaget nævneværdige ændringer i porteføljen i løbet af måneden.

13.06.22

Opdatering juni 2022

Kursen på fondens NAV steg 0,02 til 2,45 ved udgangen af maj måned. Driften har været stabil som forventet, og fondens afkast har som planlagt været upåvirket af de store udsving i aktiemarkedet. Investorerne modtager en udlodning på 0,08 (dvs. cirka 3%) i midten af juni måned, og værdien af aktien vil derefter (før afkast) blive nedskrevet i samme omfang ved næste NAV-beregning.

09.05.22

Opdatering maj 2022

Kursen på fondens NAV steg 0,01 til 2,43 ved udgangen af april. Driften har været stabil som forventet, og fondens afkast har som planlagt været upåvirket af de store udsving i aktiemarkedet.

Cirka 15 % af fondens eksponering til solcelleanlæg har ikke en fastprisaftale på afsætningen af den producerede elektricitet. Med de nuværende meget høje elektricitetspriser betyder det, at solcellerne ligger over budget.

11.04.22

Opdatering april 2022

Kursen er steget 0,02 til 2,42 og afkastet for året er 1,68% ved udgangen af marts måned. Driften har været stabil som forventet.

Fondens projektejendom, Kirkebjerg Gårdhave i Brøndby med 28 lejligheder, er nu tæt på overlevering. Udlejning forventes påbegyndt i slutningen af april, og det ser ud til, at lejlighederne kan udlejes til et niveau, der er lidt højere end budgetteret. Derudover har projektet på Skejbygaardsvej i Aarhus med 31 planlagte lejligheder nu fået godkendt lokalplan og er klar til opførelse.

Fondens portefølje af solparker er nu færdigudviklet og i drift. På porteføljeniveau har fonden været ramt af lavere solindstråling i Europa, hvor de fleste parker er placeret og dermed er der produceret færre kilowatt timer end budgetteret. Til gengæld har meget høje elektricitetspriser i kølvandet på krigen i Ukraine mere end opvejet den lavere produktion, så samlet set har driftsresultatet været højere end budgetteret.

14.03.22

Opdatering marts 2022

Kursen på selskabets aktier steg 0,01 til 2,40 ved udgangen af februar. Driften har været stabil som forventet.

Der har ikke været ændringer i porteføljen, og selskabets projekter har driftet som forventet. Som omtalt tidligere har fonden forpligtet sig til en investering i oplandet til Aarhus. Vi kan nu offentliggøre, at der er tale om i alt 101 rækkehuse på den gamle GASA-grund i Tilst til en samlet projektsum på knap 300 mio. kroner.

Dertil kommer, at selskabets bestyrelse nu har underskrevet en investering i et ejendoms-relateret udviklingsprojekt i København NV med en samlet projektsum på godt 100 mio. kroner. Projektet består i opførelsen af en 4-etagers ejendom med i alt 31 mindre lejligheder, som København oplever stor efterspørgsel på i disse år. Selskabet yder under opførelsen også byggefinansiering.

14.02.22

Opdatering februar 2022

Kursen på selskabets NAV steg 0,01 til 2,39 ved udgangen af januar. Der har ikke været ændringer i porteføljen, og selskabets projekter har driftet som forventet.

Dog har selskabets bestyrelse underskrevet en investering i et større ejendoms-relateret projekt i oplandet til Aarhus. Projektet kommer til at have de samme karakteristika som vore øvrige investeringer i ejendomme, idet vi investerer i relativt billige kvadratmeter i et demografisk favoriseret område. Halvdelen af projektet er allerede opført og udlejet, og den anden halvdel opføres i første halvdel af 2023. Derved kan vi sikre en stabil og profitabel drift i overensstemmelse med selskabets formål og investeringspolitik.

10.01.22

Opdatering januar 2022

Kursen på selskabets NAV steg 0,02 til 2,38 ved udgangen af december. Derved fik investorerne et afkast på 7,1 % for hele 2021.

Vi kan nu offentliggøre, at vi har modtaget en bekræftelse på en investering i Brookfield Global Transition Fund, som investerer i infrastruktur. Fonden har en forventet net IRR på 9,95 % og bliver primært allokereret til grønne infrastrukturprojekter med lavere risiko end de øvrige commitments, som vi i de foregående måneder har foretaget over for Copenhagen Infrastructure Partners.

13.12.21

Opdatering december 2021

Kursen på selskabets NAV steg 0,01 til 2,36 ved udgangen af november. Vi har lige offentliggjort investeringen i Copenhagen Infrastructure Partners Energy Transmission Fund I, som vi har store forhåbninger til. Fonden har et forventet afkast der ligger væsentlig over vores langsigtede målsætning på 6% - 8%.

I løbet af de kommende uger forventer vi at gennemføre endnu en investering i grøn infrastruktur. Der kommer mere herom såfremt det falder på plads.

08.11.21

Opdatering november 2021

Fondens kurs er ved udgangen af oktober steget med 0,01 til 2,35. Afkastet for året er dermed indtil videre 5,7%.

I starten af oktober kunne vi fortælle at vi har investeret direkte i Copenhagen Infrastructure Partner’s Energy Transmission Fund I. En investering som vi har meget store forventninger til.

I slutningen af oktober blev vores projekt på Teglholmen solgt, hvilket efter kun halvandet år havde givet et afkast på hele 50%.

Vores intention er at opbygge en stabil portefølje med gode muligheder for at generere et solidt og sikkert afkast på driften alene, men stigningen i lejlighedspriserne i hovedstaden medførte, at vores kapital kunne anvendes bedre i andre projekter med større forventet afkast.

Om Selected Alternatives

kontakt@selectedgroup.dk | +45 88 88 82 06

Vores tilgang

Events

Nyheder

Viden

Team

Information

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Politikker

Finanstilsynet

Investeringsprojekter

Selected Alternatives fond

Selected RegEnergy

Prøv afkastberegner

Kontakt

LinkedIn

Facebook

YouTube

Selected Advice

Selected Group