Prøv afkastberegner

×

Investeringsprojekter

Selected Alternatives fond

Selected RegEnergy

Afkastberegner

Om Selected Alternatives

Vores tilgang

Events

Nyheder

Viden

Team

Kontakt

Selected Group

Selected Advice

Selected logo

Hero

Afkast på investeringer

Bliv klogere på alternativ investering
Udfyld formularen og få tilsendt guiden til alternativ investering af Selected Alternatives.
Phone

Afkast på investeringer: Hvad er det, og hvordan beregnes det?

Afkast er et vigtigt begreb for alle, der investerer. Det er et mål for, hvor meget din investering er steget eller faldet i værdi over en given periode. Afkastet kan være positivt eller negativt, og det er afhængigt af en række faktorer, herunder typen af investering, tidshorisonten og risikoen, men også hvilket benchmark du måler investeringen mod. 

I denne artikel vil vi se nærmere på afkast på investeringer. Vi vil definere afkast og gennemgå forskellige typer investeringer og deres fordele og ulemper herunder afkast og risiko. 

Afkast: Definition og beregning 

Afkast er typisk defineret som den procentvise ændring i værdien af en investering over en given periode. Det udtrykkes ofte som en procentvækst eller som den procentvise stigning i forhold til den oprindelige investering. 

For eksempel, hvis du investerer 10.000 kr. i en aktie og værdien af aktien efter et år er steget til 11.000 kr., er dit afkast 10% for det pågældende år. 

Der er forskellige måder at beregne afkast på, hvilket bl.a. kan afhænge af investeringstypen, og hvilke input der er medregnet i afkastet herunder omkostninger, skat m.m.  

Hvis du ønsker at sammenligne afkast på tværs af investeringstyper og udbydere af investeringer, så er det derfor vigtigt, at du er opmærksom på om de angivne afkast er beregnet ud fra samme grundlag og medtager samme input. 

Afkastet på en investering er også afhængig af en række andre faktorer, herunder: 

 • Typen af investering: Nogle investeringer, såsom aktier, har typisk et højere afkastpotentiale end andre investeringer, såsom obligationer. Derudover kan forskellige investeringstyper også have forskellige måder at opgøre afkast på.  
 • Tidshorisonten: Jo længere tidshorisont du har, jo større kan sandsynligheden være for at få et højt afkast, men det afhænger ofte af investeringstypen. 
 • Risikoen: Jo højere risikoen er, jo højere er sandsynligheden typisk også for at få et højt afkast, da man som investor ofte vil kræve et højere forventet afkast for at påtage sig mere risiko. 
 • Benchmark: Hvad måler du din investering og afkast op i mod? Har du eksempelvis et negativt afkast på 1% på en investerings, mens et samlet marked for den type investeringer er faldet med 10%, så kan dit afkast måske anses som tilfredsstillende selvom du har tabt penge. 

Fordele og ulemper ved forskellige investeringer 

De forskellige typer investeringer har forskellige fordele og ulemper, når det kommer til afkast. Her er en oversigt over nogle af de mest kendte typer investeringer: 

Aktier 

Aktier er en af de mest populære former for investering. Aktier giver mulighed for at investere og opnå ejerskab i virksomheder og deltage i deres vækst. Aktier har typisk et højt afkastpotentiale, men også en høj risiko. Det afhænger dog også af typen af aktier. 

Fordele: 

 • Potentiale for højt afkast 
 • Muligheden for at investere i virksomheder, som du tror på 
 • Afkast er ofte relativt nemt at opgøre for børsnoterede aktier 

Ulemper: 

 • Potentiale for høj risiko 
 • Kan være volatile og svinge i værdi 

Obligationer 

Obligationer er en type lån, som du som investor yder til en virksomhed, hvis der er tale om en virksomhedsobligation eller en stat, hvis der er tale om statsobligationer. Obligationer giver ofte et lavere afkast end aktier, men også en lavere risiko. 

Fordele: 

 • Ofte lavere risiko end aktier 
 • Kan give regelmæssige indtægter i form af renter 

Ulemper: 

 • Lavere afkastpotentiale 
 • Kan være illikvide 
 • Ikke lige så tilgængelige for private investorer som børsnoterede aktier 

Ejendomme 

Ejendomme er en anden populær form for investering, som hører under alternative investeringer. Ejendomme kan give et højt afkast, men også en høj risiko, hvilket bl.a. afhænger af typen af ejendomsinvestering, som spænder helt fra udvikling af nye ejendomme til investering i færdigopførte driftsejendomme. 

Fordele: 

 • Potentiale for højt afkast 
 • Afkast af løbende drift gennem udlejning 
 • Lav korrelation med aktiemarkedet 

Ulemper: 

 • Risiko kan være mere kompleks herunder tomgang i udlejning eller potentielle fald i ejendommens værdi 
 • Kan være dyrt og komplekst at få adgang til som privat investor 

Bliv endnu klogere på ejendomsinvesteringer her.

Alternative investeringer 

Alternative investeringer er defineret som alternativer til de traditionelle børsnoterede investeringer aktier og obligationer. Alternative investeringer kan omfatte investeringer i ejendomme, infrastruktur, skov, råvarer, venturekapitalfonde og en lang række andre aktiver. De kan have et højt afkastpotentiale og en diversifikationsgevinst, men også en høj risiko og kompleksitet for private investorer. 

Fordele: 

 • Potentiale for højt afkast 
 • Potentiale for løbende driftsafkast fra aktiverne 
 • Muligheden for at diversificere din portefølje 

Ulemper: 

 • Højere risiko end traditionelle investeringer 
 • Mindre likvide end børsnoterede investeringer 
 • Kan have høje adgangsbarrierer 
 • Kan være komplekse 


Vil du videre mere om alternative investeringer, kan du læse mere her:

Du har formentlig for få alternative investeringer

Investering i ejendomme

Investering i grøn energi

Investering i vindenergi

Investering i solenergi

Porteføljestrategi og alternative investeringer

Selected Alternatives Fonden er en alternativ investeringsfond, som både indeholder investeringer i solenergi, vindenergi, grøn infrastruktur og ejendomme. Læs mere om investeringsfonden her

Fondens risikoklassificering er 6 ud af 7 iht. Fondens Key Information Document (KID), som kan tilgåes her.

Hos Selected Alternatives er vores mål at give private investorer adgang til de samme alternative investeringsmuligheder som institutionelle investorer har og derved samme muligheder for et risikojusteret afkast. Få et overblik over dine investeringsmuligheder hos Selected Alternatives her.

Bliv klogere på alternativ investering
Udfyld formularen og få tilsendt guiden til alternativ investering af Selected Alternatives.
Phone

Om Selected Alternatives

kontakt@selectedgroup.dk | +45 88 88 82 06

Vores tilgang

Events

Nyheder

Viden

Team

Information

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Politikker

Finanstilsynet

Investeringsprojekter

Selected Alternatives fond

Selected RegEnergy

Prøv afkastberegner

Kontakt

LinkedIn

Facebook

YouTube

Selected Advice

Selected Group