Prøv afkastberegner

×

Investeringsprojekter

Selected Alternatives fond

Selected RegEnergy

Afkastberegner

Om Selected Alternatives

Vores tilgang

Events

Nyheder

Viden

Team

Kontakt

Selected Group

Selected Advice

Selected logo

Hero

Ejendomsinvestering - en attraktiv og alsidig mulighed 

Vil du høre mere?
Vil du høre mere om dine muligheder for ejendomsinvestering, så udfyld formularen.
Phone

Få større viden om ejendomsinvesteringer 

Ejendomme er et populært og attraktivt investeringsaktiv blandt mange investorer. Som alle andre investeringer er der naturligvis fordele og ulemper ved aktivklassen ligesom der er risici forbundet med investeringerne. I denne artikel kan du blive klogere på investering i ejendomme.


Ejendomsinvestering

Ejendomsinvestering er en dynamisk og alsidig investeringsstrategi, der spænder over et bredt spektrum af ejendomstyper, lige fra boliger til erhvervsejendomme, hoteller og logistikejendomme. Hver af disse ejendomstyper bringer sine egne unikke risici og potentialer med sig på ejendomsmarkedet.


Lejeindtægter og værdistigninger

En afgørende faktor, der påvirker ejendomsinvesteringer, er de forskellige typer af lejere, som ejendommene tiltrækker. Lejerne udgør grundlaget for det investeringsafkast, som ejendomsinvestorer kan forvente at opnå. Dette afkast består ikke kun af ejendommens værdistigning, men også af de stabile lejeindtægter.

Dette skaber en diversificeret sammensætning af afkastet, hvoraf noget kan komme fra en potentiel værdistigning af ejendommen over tid, mens andre stammer fra de regelmæssige lejeindtægter. En interessant facet ved ejendomsinvesteringer er, at de faste lejeindtægter i visse tilfælde kan give en form for inflationssikring. Dette skyldes muligheden for at justere huslejeniveauet i takt med inflationen, og i visse lande er det endda almindeligt at regulere nye lejekontrakter i overensstemmelse med nettoprisindekset. Dette bidrager yderligere til at beskytte investorer mod værditab som følge af inflation.


Lav korrelation med traditionelle aktiver

En bemærkelsesværdig egenskab ved ejendomsinvesteringer er deres lave korrelation med traditionelle likvide aktivklasser såsom aktier og obligationer. Dette gør ejendomsinvesteringer robuste over for markedsnedgange og pludselige kortsigtede fald i de traditionelle markeder, også kendt som "flash crashes". På grund af ejendommenes relative illikviditet påvirkes de ikke på samme måde som mere likvide aktiver under sådanne volatile markedsforhold. Denne karakteristik gør ejendomsinvesteringer til en attraktiv diversificeringsmulighed for investorer, der ønsker at minimere risikoen i deres portefølje.

Samtidig udgør ejendommens infrastruktur en væsentlig faktor for en vellykket ejendomsinvestering. Infrastrukturen omfatter alt fra transportforbindelser og nærhed til faciliteter som indkøbscentre og skoler til den generelle tilstand af ejendommens vedligeholdelse og tilgængelighed. En velfungerende ejendomsinfrastruktur kan bidrage til at øge ejendommens attraktivitet for potentielle lejere og dermed understøtte en stabil indkomstkilde for investorerne.

Alt i alt er investering i ejendomme en strategi, der kombinerer værdistigning, stabile lejeindtægter, inflationssikring og diversificering. Ejendomme som investering udgør en mulighed for at deltage i ejendomsmarkedet og drage fordel af de unikke karakteristika, der gør denne form for investering attraktiv og modstandsdygtig over for volatilitet på de traditionelle finansmarkeder.


Vil du høre mere?

Vil du videre mere om alternative investeringer, kan du læse mere her:

Du har formentlig for få alternative investeringer

Investering i grøn energi

Investering i vindenergi

Investering i solenergi

Afkast på investeringer

Porteføljestrategi og alternative investeringer

Hos Selected Alternatives kan du få adgang til ejendomsinvestering gennem vores alternative investeringsfond - Selected Alternatives fonden, som også indeholder sol, vind og grøn infrastruktur. Minimumsinvesteringen er DKK 1 million.

Fondens risikoklassificering er 6 ud af 7 iht. Fondens Key Information Document (KID), som kan tilgåes her (https://selectedalternatives.dk/investering/seal).

Vil du høre mere om dine muligheder for investering i ejendomme, så udfyld formularen nedenfor.

Vil du høre mere?
Vil du høre mere om dine muligheder for ejendomsinvestering, så udfyld formularen.
Phone

Om Selected Alternatives

kontakt@selectedgroup.dk | +45 88 88 82 06

Vores tilgang

Events

Nyheder

Viden

Team

Information

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Politikker

Finanstilsynet

Investeringsprojekter

Selected Alternatives fond

Selected RegEnergy

Prøv afkastberegner

Kontakt

LinkedIn

Facebook

YouTube

Selected Advice

Selected Group