Prøv afkastberegner

×

Investeringsprojekter

Selected Alternatives fond

Selected RegEnergy

Afkastberegner

Om Selected Alternatives

Vores tilgang

Events

Nyheder

Viden

Team

Kontakt

Selected Group

Selected Advice

Selected logo

Hero

Porteføljestrategi og alternative investeringer

Bliv klogere på alternativ investering
Udfyld formularen og få tilsendt guiden til alternativ investering af Selected Alternatives.
Phone

Porteføljestrategi - fordelene ved alternative investeringer i din portefølje

Aktier og obligationer er de fleste bekendt med, og mange traditionelle porteføljer har en 70:30 eller 60:40 fordeling mellem de to, hvilket historisk set har fungeret godt. Men der kan være god grund til at tage ens porteføljestrategi op til revision og potentielt inkludere alternative investeringer i den langsigtede strategi, hvis den nuværende portefølje udelukkende består af aktier og obligationer.  

 

Hvad er alternative investeringer?  

Alternativer investeringer kan defineres som investeringer i andre aktiver end de traditionelle aktier og obligationer. Alternative investeringer dækker over en bred vifte af aktiver, der hver har deres unikke egenskaber og kan være et godt supplement til den eksisterende portefølje af traditionelle aktiver. Ejendomme, vedvarende energi og infrastruktur er blot nogle eksempler på alternative aktiver. For større indsigt i de enkelte aktiver, kan vores guide til alternativer anbefales.   

Alternative investeringer adskiller sig fra andre aktivklasser, bl. a. ved deres tilstedeværelse på unoterede markeder eller private markeder. Dog kan visse alternative aktiver såsom råvarer handles på noterede markeder. Tilstedeværelsen på de unoterede markeder giver investorer mulighed for at diversificere deres portefølje og i visse tilfælde mindske risikoen, da investeringer kan have lav korrelation til noterede markeder som aktie- og obligationsmarkedet.   

Ved at inkludere alternative investeringer, kan investorer bedre håndtere volatilitet, opnå reel diversifikation, og på denne måde opnå et højere risikojusteret afkast. Nedenstående oversigt viser hvordan alternativer i forskellige porteføljer kan reducere ens risiko uden at mindske afkast. 

Kilde: Bloomberg, Burgiss, HRFI, NCREIF, Standard & Poor’s, FactSet, J.P. Morgan Asset Management. Alternativer inkluderer hedge funds, real estate og private equity, med samme vægt. Porteføljer er rebalanceret i starten af året. Data er baseret på tilgængelighed fra 31. Maj, 2023.

Alternative investeringer har unikke egenskaber 

Fordi alternative investeringer har en lav korrelation til de traditionelle aktiver, er den samlede risiko og volatiliteten, altså de udsving, der ses i f.eks. aktier og obligationer markant mindre. Årsagen til dette er den måde, hvorpå afkast genereres. Karakteristisk for aktivklasser som ejendomme, vedvarende energi og infrastruktur er deres evne til at generere et kontinuerligt driftsbaseret cash-flow, som skaber afkast til investorerne. På grund af disse driftsbaserede cash-flow ses der også en vis form for inflationssikring. Dette er især tydeligt inden for ejendomsinvesteringer, men det gælder også i vis grad for vedvarende energi. 

 

Justering af porteføljestrategi 

En porteføljestrategi bør tage udgangspunkt i investorens individuelle behov og præferencer, nuværende investeringer, tidshorisont, risikoprofil, samt tolerance overfor lavere likviditet.  

Alternative aktiver kan inddeles i tre strategier:  

  1. Alfa – forbedret afkast 
  2. Income - pengestrømme 
  3. Diversifikation – lav korrelation med traditionelle offentlige markeder 

Inden for disse tre strategier vil hvert alternativt aktiv have en række unikke egenskaber, som hver især bidrager forskelligt til disse strategier. Hvis en investor ønsker at reducere sin eksponering mod noterede markeder, vil især ejendomme og infrastruktur være oplagte valg at inkludere i porteføljen. Derfor er det vigtigt at forstå de individuelle unikke egenskaber blandt de forskellige alternative aktivklasser i forhold til sammensætningen af ens portefølje. Nedenstående oversigt, opdeler diverse aktiver ud fra hvilken strategi de overordnet set bidrager til. 

Kilde: J.P. Morgan Asset Management; pr. september 2021. Diversifikation af aktier vurderes ud fra langsigtede offentlige equity beta; Afkast fra pengestrømme baseres på den del af samlede afkast, der stammer fra kontrakt baseret indkomst; Værdistigninger eller ”alfa” baseres på den del af samlede afkast, der skyldes stigning i værdi over tid. Alle vurderinger er i forhold til de alternative muligheder vist i tabellen.

Læs mere om dine muligheder

Vil du videre mere om alternative investeringer, kan du læse mere her:

Du har formentlig for få alternative investeringer

Investering i ejendomme

Investering i grøn energi

Investering i vindenergi

Investering i solenergi

Afkast på investeringer

Du kan læse mere om dine muligheder for alternativ investering gennem Selected Alternatives her.


Bliv klogere på alternativ investering
Udfyld formularen og få tilsendt guiden til alternativ investering af Selected Alternatives.
Phone

Om Selected Alternatives

kontakt@selectedgroup.dk | +45 88 88 82 06

Vores tilgang

Events

Nyheder

Viden

Team

Information

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Politikker

Finanstilsynet

Investeringsprojekter

Selected Alternatives fond

Selected RegEnergy

Prøv afkastberegner

Kontakt

LinkedIn

Facebook

YouTube

Selected Advice

Selected Group